มาเลเซีย ลูกเสือรัฐเกอด๊ะ สานสัมพันธ์มอบเหรียญลูกเสือสดุดี ฉลอง 100 ปี ให้ผู้ว่าหญิงปัตตานีคนเก่ง

0
607
มาเลเซีย ลูกเสือรัฐเกอด๊ะ สานสัมพันธ์มอบเหรียญลูกเสือสดุดี ฉลอง 100 ปี ให้ผู้ว่าหญิงปัตตานีคนเก่ง
มาเลเซีย ลูกเสือรัฐเกอด๊ะ สานสัมพันธ์มอบเหรียญลูกเสือสดุดี ฉลอง 100 ปี ให้ผู้ว่าหญิงปัตตานีคนเก่ง

ผู้ว่าปัตตานีรับมอบเหรียญลูกเสือสดุดี ฉลอง 100 ปี กิจการลูกเสือรัฐเกอด๊ะ มาเลเซีย และพิธีบันทึกการลงนามความร่วมมือ ระหว่างสำนักลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 กับสำนักงานลูกเสือรัฐเกอด๊ะและสำนักงานลูกเสือรัฐเปอร์ลิส

 วันนี้ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ ห้องประชุมวาสุกรี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี นางพาตีเมาะ สะดียามู  ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานให้การต้อนรับคณะลูกเสือรัฐเกอด๊ะ ประเทศมาเลเซีย พร้อมรับมอบเหรียญลูกเสือสดุดีฉลอง 100 ปี กิจการลูกเสือรัฐเกอด๊ะ มาเลเซีย ชั้น 1 (ทอง)เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ นำโดย  Yang Berbahagia Dato’ Haji Ahmad Shazily bin Ismail Bakti Timbalan Yang Dipertua Majlis Pengakap Negara, Persekutuan Pengakap Malaysia. พร้อมคณะลูกเสือมาเลเซีย มี ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ผู้บริหารคณะครูนักเรียนในสังกัดข้าร่วม

โดยการมอบเหรียญลูกเสือสดุดี ฉลอง 100 ปี ชั้น 1 (ทอง) กิจการลูกเสือรัฐเกอด๊ะ มาเลเซีย ในครั้งนี้ ประกอบด้วย นางพาตีเมาะ สะดียามู  ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  และ คณะลูกเสือฝ่ายไทย รวมจำนวน 4 ราย  มอบเหรียญลูกเสือสดุดี 100 ปี ชั้น 2 (เงิน) รัฐเกอด๊ะ ให้คณะลูกเสือฝ่ายไทย รวมจำนวน 4 ราย และมอบเครื่องหมายที่ระลึก 114 ปี กิจกรรมลูกเสือมาเลเซียให้แก่นักเรียนไทย รวมจำนวน 4 ราย อีกด้วย

ต่อจากนั้น ได้ร่วมบันทึกการลงนามความร่วมมือ ระหว่างสำนักลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 กับสำนักงานลูกเสือรัฐเกอด๊ะและสำนักงานลูกเสือรัฐเปอร์ลิสเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียต่อไปอีกด้วย

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ทีมข่าว@ชายแดนใต้