ผู้ว่าหญิงปัตตานี และนายอำเภอ 12 อำเภอ เข้าพบ มทภ.4 และเลขาธิการ ศอ.บต. หารือ เดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติดเร่งด่วน. สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจ ในพื้นที่ จชต.

0
551
ผู้ว่าหญิงปัตตานี และนายอำเภอ 12 อำเภอ เข้าพบ มทภ.4 และเลขาธิการ ศอ.บต. หารือ เดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติดเร่งด่วน. สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจ ในพื้นที่ จชต.
ผู้ว่าหญิงปัตตานี และนายอำเภอ 12 อำเภอ เข้าพบ มทภ.4 และเลขาธิการ ศอ.บต. หารือ เดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติดเร่งด่วน. สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจ ในพื้นที่ จชต.

ผู้ว่าหญิงปัตตานี และนายอำเภอ 12 อำเภอ เข้าพบ มทภ.4 และเลขาธิการ ศอ.บต. หารือ เดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติด เร่งด่วนสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ 25 มกราคม 2566 ที่ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 , พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะ ต้อนรับนางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ,รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ,ปลัดจังหวัดปัตตานี ,นายอำเภอจังหวัดปัตตานี , หัวหน้าส่วนราชการ และส่วนที่เกี่ยวข้อง ในโอกาสเข้าเยี่ยมร่วมพบปะหารือ ตลอดจนรับมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า “สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เริ่มดีขึ้น เพราะว่าได้ทำงานเป็นรูปแบบ มีการบูรณาการความร่วมมือกันดูแลในพื้นที่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นทหาร ตำรวจ พลเรือน ซึ่งมองว่าการที่จะเข้าถึงประชาชนให้ได้อย่างทั่วถึง และใกล้ชิดประชนก็คือ อำเภอ เพราะว่าอำเภอเป็นหน่วยที่ขับเคลื่อน และต้องมีการประสานกับหน่วยในพื้นที่โดยมีทหาร หน่วยในพื้นที่ร่วมมือกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติด การดูแลพื้นที่ให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งประชาชนได้มองการทำงานของหน่วยงานภาครัฐตลอดเวลา  และเราต้องชนะใจประชาชน ทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อภาครัฐให้ได้ด้วยความจริงใจ โดยเฉพาะมีเจ้าหน้าที่ทหารอยู่ในชุดคุ้มครองตำบลทำงานร่วมกับฝ่ายปกครอง  ซึ่งผู้ปฏิบัติงานในชุดคุ้มครองตำบลล้วนเป็นคนในพื้นที่ ที่เข้าใจพื้นที่เป็นอย่างดี ขอให้ลงมาปฏิบัติงานเพื่อรับทราบปัญหาและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เกิดความเข้มแข็งสร้างพื้นที่ปลอดเหตุประชาชนปลอดภัยในพื้นที่ชุมชนของตนเอง โดยเจ้าหน้าที่ต้องไม่เจ็บ ประชาชนเกิดความมั่นคงปลอดภัย

ด้าน นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี สำหรับการในครั้งนี้ เพื่อเข้าเยี่ยมร่วมพบปะหารือ ตลอดจนรับมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้พูดถึงประเด็นที่สำคัญ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งจะต้องดำเนินการให้ครบทั้งระบบ ทั้งป้องกัน/ปราบปราม/บำบัดฟื้นฟู/เสริมสร้างอาชีพในชุมชน โดยต้องรีบดำเนินการโดยเร่งด่วน รวมถึงการปฏิเสธความรุนแรงสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป

ต่อจากนั้น นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อม คณะเข้า พบ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เพื่อเป็นการ เยี่ยมเยียน และพบปะหารือ แนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เกิดสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ ห้องประชุมน้อมเกล้า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  อีกด้วย

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ศ,ปชส,ปน,