ปัตตานี- ทัพภาคที่ 4 ชี้แจงกรณีการทุจริตในสหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายอิงคยุทธฯ กว่า62 ล้าน ผู้ต้องหาชิงฆ่าตัว !

0
1434

ตามที่ได้มีการร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลกรณีการทุจริตยักยอกเงินในสหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายอิงคยุทธบริหาร .ปัตตานี ส่งผลกระทบต่อกำลังพลซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ดังปรากฏเป็นข่าวไปแล้วนั้น

ล่าสุดเมื่อ20มกราคม2566 พล..ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่4/โฆษกกองทัพภาคที่เปิดเผยว่าภายหลังทราบเหตุ พล..ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่4ได้สั่งการให้มณฑลทหารบกที่46เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน สรุปได้ดังนี้

  สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายอิงคยุทธบริหารได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ8กุมภาพันธ์2531มีสถานะเป็นนิติบุคคลอยู่ภายใต้กฏหมายควบคุมตามระเบียบข้อบังคับเป็นไปตามพรบ.สหกรณ์ปี2542และกฏหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันมีสมาชิก856คน โดยมีกำลังพลสังกัด มทบ.46เป็นสมาชิก195นาย

  ต่อกรณีปัญหาที่เกิดขึ้น ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นการทุจริตโดยเจ้าหน้าที่บัญชีของสหกรณ์ด้วยการยักยอกเงินสดซึ่งสมาชิกนำมาฝากโดยไม่ได้นำเข้าบัญชีสหกรณ์แล้วใช้วิธีตกแต่งบัญชีสร้างหลักฐานเท็จต่อเนื่องติดต่อกันหลายปีและเมื่อพฤษภาคม2565 สหกรณ์ได้ตรวจพบความผิดปกติจากยอดเงินไม่ตรงกับที่พนักงานบัญชีได้จัดทำขึ้นจึงได้ทำการตรวจสอบโดยพนักงานบัญชีได้ยอมรับสารภาพว่าได้กระทำการทุจริตจริงเพื่อนำเงินไปเล่นพนันออนไลน์ โดยมีมูลค่าความเสียหายประมาณ62ล้านบาท ในการนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายอิงคยุทธบริหารจึงได้ไปแจ้งความดำเนินคดีที่สภ.หนองจิก.ปัตตานีโดยผู้ต้องหาได้เข้ามอบตัวต่อพนักงานสอบสวนและได้รับการประกันตัวออกไปเพื่อรอรับการดำเนินคดีและต่อมาภายหลังเมื่อ5สิงหาคม2565ผู้ต้องหาได้ฆ่าตัวตายที่บ้านพักส่วนตัวในพื้นที่อ.สะบ้าย้อย .สงขลาเพื่อหนีความผิดเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.หนองจิกต้องจำหน่ายคดีสิ้นสุดทางอาญาด้วยเหตุผู้ต้องหาถึงแก่ความตาย ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ส่งเรื่องต่อปปง.เพื่อเข้าตรวจสอบคดีทุจริตต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายอิงคยุทธบริหาร โดยการตรวจสอบความเสียหายและพฤติกรรมอันเกี่ยวเนื่องจากความผิดเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะเจ้าพนักงานบังคับใช้กฏหมายต่อไป ในขณะเดียวกันสหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายอิงคยุทธบริหารได้แต่งตั้งทนายความเพื่อร้องต่อศาลจังหวัดปัตตานีในการขอติดตามทวงถามทรัพย์สินคืน รวมทั้งได้จัดทำแผนฟื้นฟูทรัพย์สินความเสียหายและเงินทุนหมุนเวียนรายงานต่อสหกรณ์จังหวัดปัตตานีเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

   จากกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นภายในสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งมีสถานะเป็นนิติบุคคคโดยหน่วยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการบริหารจัดการภายในสหกรณ์ก็ตาม แต่เนื่องจากเป็นปัญหาที่มีผู้ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากในวงกว้างกองทัพภาคที่4ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวจึงได้สั่งการให้มณฑลทหารบกที่46แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อคลี่คลายปัญหาพร้อมตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการดำเนินการทางกฏหมายต่อการรับผิดทางคดีและติดตามค่าเสียหายทางแพ่งที่เกิดขึ้นตลอดจนติดตามการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูสหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายอิงคยุทธบริหารเพื่อให้สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกอย่างเร่งด่วน นอกจากนี้แม่ทัพภาคที่4ยังได้สั่งการให้ทุกค่ายทหารแต่งตั้งคณะกรรมการเข้าติดตามตรวจสอบการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายทหารและการออมทรัพย์ในรูปแบบต่างๆ ภายในหน่วยทหารเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันนี้ โดยหากมีการตรวจพบการ กระทำความผิดของกำลังพลในสังกัดกองทัพภาคที่ก็จะไม่เข้าไปแทรกแซงการดำเนินคดีตามกฏหมายและจะดำเนินการทางวินัยตามลักษณะฐานความผิดขั้นเด็ดขาดต่อไป

สุไลมาน ปัตตานี