นราธิวาส – นักเรียนอัตตัรฯเกือบ 4,000คนจัดกิจกรรมเซอร์ไพร์แสดงความรักให้กับครู

0
415


เราได้แสดงความรักให้กับครู แล้วหรือ..?..ทุกคนรู้ว่า ทุกๆปีจะมีวันครู ที่ตรงกับ วันที่ 16 มกราคม ของทุกปี ที่เป็นวันหยุดให้กับครู พักผ่อน 1 วัน แต่ จะมีบ้างไหม ที่นักเรียนจะจัดกิจกรรม มอบสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ให้กับคุณครู ในวันครู แห่งชาติ เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ หรือตอบแทนบุญคุณในช่วงที่ยังอยู่ในรั่ว โรงเรียนอยู่…
ยึดมั่นในศาสน์ เคร่งครัดต่อวินัย ใผ่หาความรู้ โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ เป็นปรัชญาที่ลูกศิษย์ในรั่ว เขียว ขาว ทุกคนต้องท่องจำได้ ทั้งศิษย์เก่า ปัจจุบัน และใหม่ เพื่อเป็นการขอบคุณ และแสดงความรัก ต่อ อาจารย์อาซาตีซะห์และนักเรียน นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 จึงร่วมแรง ร่วมใจ จัดกิจกรรมวันครู แห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีการแสดง ละครกลางแจ้ง เรื่อง จากอ้อมอกแม่ สู่ครูคนแรก การแปรอักษร ( ครูในดวงใจ ) ป้ายให้กำลังใจครู ( ทางเดินอาจไม่สวยหรู แต่ครูให้เราได้ก้าวไป ) การประกวดเรียงความวันครู การแจกรางวัล คุณครู ดีเด่น (โหวตจากนักเรียน) การสุ่มจับรางวัลให้กับครู เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับครู จากรุ่นพี่ ม. 6 ที่จะจบในปีนี้ทุกคน ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต


โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ เป็น โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดใหญ่ เปิดทำการสอน ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2506 โดยนาย หะยีดาโอ๊ะ หะยีมะดีเยาะ ประธารกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสและคณะ เป็นผู้ก่อตั้ง วิกิพีเดีย เริมแรกโรงเรียนได้รับเฉพาะ นักเรียนชายเท่านั้น และต่อมาก็เริ่มรับนักเรียนหญิงให้เข้าเรียนได้ จนปัจจุบัน ทางโรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ ได้เปิดทำการสอน แผนการเรียน ทุกสาย วิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ ( โปรแกรม สังคม ศิลป์ และได้เข้าร่วมโครงการผู้นำการใช้หลักสูตร พร้อมเปิดแผนการเรียนสายธุรกิจ (บัญชี) และคหกรรม (การตัดเย็บ) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอีกด้วย ณ. ปัจจุบัน นาย ไพศาล ตอยิบ ผู้ได้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียน ได้บริหาร จัดการ ทั้งทางด้านการเรียน การสอนได้โดดเด่นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ ด้านภาษา โรงเรียนได้จัดการหลักสูตรให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ ได้หลายภาษา ไทย อาหรับ จีน ญี่ปุ่น อังกฤษ ฝรั่งเศส เป็นต้น และยังมีโครงการ กิจกรรมต่างๆ ที่สามารถเรียนรู้ทั้งในสถานบัน และนอกสถาบัน เพื่อเพิ่มประสบการณ์ นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ตามหลักศาสนาได้อย่างถูกต้อง
นายไพศาล ตอยิบ ผู้ได้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียน ได้กล่าว่า จริงๆแล้ว ภารกิจกิจกรรมวันครู ที่นักเรียนทำให้ครูวันนี้ เขาทุ่มเทมาก ผมติดใจที่เขามีความคิด สร้างสรรค์ที่ดี บ่งบอกถึง การเรียกความสำคัญของลูกศิษย์ที่มีต่อครู ถึงแม้ว่าในห้อง เขาจะเชื่อฟังครูบ้าง เขาหยอกล้อกับครูบ้างแต่กิจกรรมข้างนอกเป็นสิ่งที่ ได้แสดงแล้วว่า เขารัก ของเขาขนาดไหน ครู พยายามสร้างคนให้เป็นคนที่รู้จัก บุญคุณ และครูก็เป็นบุคคลคนหนึ่งที่ ทุกคนในอัตตัรฯ ต้องตอบแทนบุญคุณ ความเป็นครูของนักเรียน มันไม่ได้แค่ สอนหนังสือ แต่ในห้องอย่างเดียว แต่ คุณครูในอัตตัรฯ เขาเป็นทั้ง ที่ปรึกษา เขาเป็นทั้งพ่อและแม่ เป็นทั้งที่ปรึกษาทั้งการเรียน แม้กระทั้งเรื่องหัวใจ แต่กิจกรรมทั้งหมดที่เขาแสดงออกว่า ในวันนี้ มันไม่ต้องบอกละครับว่า ว่าเด็กเขารักคุณครูเขาขนาดไหน ถึงแม้ว่าครูบางคนไม่ได้ทำหน้าที่ อย่าง100 เปอร์เซ็นต์ แต่หลังจากที่เขาได้เห็น บทบาทของนักเรียนที่นักเรียนแสดงต่อครู ผมว่า นี้แหละครับ คือสิ่งที่คุณครูต้องทำตาม


“ครู ไม่ได้แค่เป็นผู้สอนในห้อง 4 เหลี่ยม แต่ครู สอนนักเรียน ทุกวิ นา ที ที่นักเรียนอยู่ที่โรงเรียน แม้กระทั่งที่ออกไป บางครั้งความเป็นครู เขาคิดว่า เขา ทำหน้าที่สอนอย่างเดียวก็พอแล้ว แต่ครูที่อัตตัรฯ ไม่ใช่ เขาเป็นคนที่ เป็นต้นแบบ แบบอย่างให้กับผู้ปกครอง ด้วยซ้ำไป ผมภูมิใจในสิ่งที่ เด็กนักเรียนได้สร้างมา โดยเขาคิดของเขาเอง สิ่งหนึ่งทีผมสบายใจ ในกิจกรรมวันนี้ไม่มี คุณครู คนไหนที่กล้าลาป่วย หรือลากิจ แสดงว่า ทั้งครู และนักเรียน ต่างก็มีการรับผิดชอบ เคารพซึ่งกันและกัน อัตตัรฯ กำลังจะสร้าง มิติใหม่ การอยู่ร่วมกันภายในโรงเรียน อย่างมีความสุขและอบอุ่น และนี้คือจุดก้าวแรกและจุดเริ่มต้น เราเริ่มต้นมาหลายครั้ง แต่อีกสักร้อยครั้ง ก็ ไม่เป็นไร ขอให้ ความรู้สึก ความรัก ความผูกพัน และก็การอยู่ด้วยกันระหว่าง ครูและก็ลูกศิษย์ เป็นไปอย่าง สถานภาพที่เหมาะสมที่สุด ภูมิใจกับกิจกรรมที่นักเรียนสร้างไว้ และก็ภูมิใจ กับครูของโรงเรียนอัตตัรฯ ทุกคนและอยากจะให้ครูทุกคน ทั้งประเทศไทย อย่าทำหน้าที่สอนอย่างเดียว รบกวนเพิ่มภารกิจก็คือ อบรมสั่งสอน ให้นักเรียนเป็นคนดีต่อไป โดย ไม่ต้องทำอะไรให้นักเรียนรู้สึกว่า นี้คือ แบบอย่างที่เขาต้องทำตามในสิ่งที่ไม่ดีต่อในอนาคต

แวดาโอ๊ะ / อัสมา หะไร รายงานข่าว