ปัตตานี-“วีรบุรุษแนวทางสันติวิธีชายแดนใต้” รองแม่ทัพ ร่วมไว้อาลัยการจากไป ดร.ปรีดี มะนีวัน ผู้เสริมสร้างความเข้าใจประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

0
247
ปัตตานี-“วีรบุรุษแนวทางสันติวิธีชายแดนใต้” รองแม่ทัพ ร่วมไว้อาลัยการจากไป ดร.ปรีดี มะนีวัน ผู้เสริมสร้างความเข้าใจประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
ปัตตานี-“วีรบุรุษแนวทางสันติวิธีชายแดนใต้” รองแม่ทัพ ร่วมไว้อาลัยการจากไป ดร.ปรีดี มะนีวัน ผู้เสริมสร้างความเข้าใจประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

ปัตตานี-“วีรบุรุษแนวทางสันติวิธีชายแดนใต้” รองแม่ทัพ ร่วมไว้อาลัยการจากไป ดร.ปรีดี มะนีวัน ผู้เสริมสร้างความเข้าใจประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

วันนี้ 16 มกราคม 2566 เวลา 11.30 น. ณ บ้านเลขที่ 160 หมู่ที่ 5 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะ ร่วมไว้อาลัยและแสดงความเสียใจกับครอบครัว ดร.ปรีดี มะนีวัน ที่ปรึกษาสมาคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (POSBO)/นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี ซึ่งเสียชีวิตจากโรคประจำตัว หลังเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลปัตตานี เป็นเวลา 5 วัน จนกระทั่งเวลา 08.00 น.ของวันที่ 15 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ดร.ปรีดี มะนีวัน ได้จากไปอย่างสงบ ณ โรงพยาบาลปัตตานี ญาติได้นำศพไว้ที่บ้านพงสตา หมู่ 5 ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ก่อนที่จะเริ่มพิธีอาบน้ำศพ ห่อศพ นำไปประกอบพิธีละหมาดที่มัสยิดในหมู่บ้าน และนำไปฝังที่กูโบร์ที่บ้านแลเกาะบือแนกือบง โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา และข้าราชการ  ผู้นำศาสนา นักวิชาการ ประชาชนในพื้นที่จากทั่วสารทิศร่วมไว้อาลัย แสดงความเสียใจกับการจากไปของ ดร.ปรีดี มะนีวัน

พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า นับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ อีกครั้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในนามของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าและพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและทรงคุณค่า วันนี้มาร่วมไว้อาลัยและเป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ ดร.ปรีดี มะนีวัน ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการสร้างความเข้าใจในพื้นที่ ตลอดเวลาที่ผ่านมาท่านได้อุทิศตนในการสร้างการรับรู้ทุกเรื่องประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ที่ถูกต้อง นำไปสู่การสร้างความเข้าใจและป้องกันการบิดเบือนที่จะนำไปสู่การใช้ความรุนแรง ซึ่งตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ท่านได้ศึกษาในเชิงวิชาการโดยเฉพาะการทำวิจัยเรื่องแผ่นดินร่วมรัฐประวัติศาสตร์ร่วมราษฎร์ เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการอธิบายความหมายให้ประชาชนและสังคมได้เข้าใจโดยใช้หลักการทางศาสนา ความเป็นมาของประวัติศาสตร์ทางเชื้อชาติศาสนาที่ถูกต้อง ซึ่งที่ผ่านมาท่านได้เดินทางไปบรรยายให้ความรู้กับผู้นำศาสนาตามมัสยิดต่างๆ ในพื้นที่ 2,000 กว่ามัสยิด และอบรมให้ความรู้กับนักศึกษาในทุกมหาวิทยาลัยในพื้นที่ รวมทั้งประชาชน และการปฐมนิเทศน์แก่ข้าราชการที่ลงมาปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้สร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ วันนี้พี่น้องประชาชนในภาพรวม มีความเข้าใจในแก่นแท้ของแผ่นดินร่วมรัฐและประวัติศาสตร์ร่วมราษฎร์ ที่ ดร.ปรีดี มะนีวัน ได้มีการศึกษาวิจัยและสามารถที่จะนำมาสู่การสร้างความเข้าใจระหว่างพี่น้องประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐและระหว่างประชาชนกันเอง ในฐานะ ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การจากไปของ ดร.ปรีดี มะนีวัน นับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ และขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวขอให้มีความภาคภูมิใจกับคุณงามความดี และการทำงานเพื่อสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นในพื้นที่มาโดยตลอด

  สำหรับประวัติของ ดร.ปรีดี มะนีวัน เป็นนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี เป็นนักวิชาการคนสำคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัจจุบันทำงานเป็นวิทยากรนักบรรยายพิเศษของศูนย์สันติวิธีของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นนักวิชาการวิทยากร นักบรรยายพิเศษด้านการเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องประวัติศาสตร์ชายแดนใต้ที่ถูกต้อง มุ่งแก้ปัญหาความเข้าใจเรื่องประวัติศาสตร์ในพื้นที่ถูกบิดเบือนและมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน โดยส่วนใหญ่เป็นวิทยากรอบรมผู้นำศาสนาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 2,150 มัสยิด สร้างความมั่นใจแก่นักศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ในมหาวิทยาลัยในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นอาจารย์สอนพิเศษของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยฟาฏอนี นอกจากนี้ยังเป็นวิทยากรสร้างความเข้าใจเรื่องประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์แก่ประชาชนทั่วไป รวมถึงเจ้าหน้าที่ข้าราชการในพื้นที่ โดยเฉพาะข้าราชการบรรจุใหม่ที่ย้ายเข้าทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  อีกทั้ง ดร.ปรีดี มะนีวัน ยังเป็นผู้จัดทำชุดความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ สังคมภูมิภาคมลายูแผ่นดินร่วมรัฐประวัติศาสตร์ร่วมราษฎร์ในพื้นที่ชายแดนใต้ เป็นงานวิชาการด้านประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาข้อเท็จจริง และตลอดชีวิตการทำงาน ดร.ปรีดี มะนีวัน ท่านได้เดินสายบรรยาย หวังอยากให้ผู้คนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกศาสนา มีความรักสามัคคีเข้าใจซึ่งกันและกัน อยากให้พื้นที่เกิดความสงบสุข “ดร.ปรีดี มะนีวัน วีรบุรุษแนวทางสันติวิธีชายแดนใต้”

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ทีมข่าว@ชายแดนใต้