ปัตตานี – นายกฯสมาพันธ์อิสลาม 15 จ. และ ผอ.ฮาลาล พบ แม่ทัพฯ 4 ร่วมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ในพื้นที่ทั่วภาคใต้

0
224

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 2 มกราคม ที่ห้องรับรองกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโทศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ให้การต้อนรับและร่วมพบปะหารือกับ ผศ.ดร.อะห์มัด อิสัน ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง/นายกสมาคมสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลาม 14+1 จังหวัดภาคใต้ และผศ.ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนายสุไลมาน แวมามะ นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดชายแดนภาคใต้/ที่ปรึกษา และผู้ประสานงานสมาคมสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลาม 14+1 จังหวัดภาคใต้ และสถาบันฮาลาล

ตลอดจนฝ่ายอำนวยการที่เกี่ยวข้องในการทำงานเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ เพื่อเสนอแนะแนวทางเสริมสร้างสันติสุข สร้างความรักความสามัคคี สร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เอื้อประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนโดยส่วนรวม

ทั้งนี้ สมาคมสมาพันธ์กรรมการอิสลาม 14+1 จังหวัดภาคใต้นั้น คือการรวมเอาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกิจกรรมด้วย เนื่องจากทั่วประเทศไทยแล้ว มีเพียงภาคใต้เท่านั้นที่ได้จัดตั้งสมาคมสมาพันธ์ของคณะกรรมการอิสลามแห่งนี้ขึ้น เพื่อเป็นแกนหลักสำคัญในการร่วมมือกับส่วนราชการต่าง  พัฒนาประเทศชาติเพื่อความมั่นคง หล่อหลอมสังคมต่าง  ทั้งไทยพุทธ มุสลิม หรือคนต่างชาติต่างภาษาเข้าหากันด้วยสังคมพหุวัฒนธรรมในทุกพื้นที่อย่างแท้จริง

 เช่นเดียวกับสถาบันฮาลาล ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้สร้างความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจการบริการและอาหาร สร้างบรรยากาศส่งเสริมการท่องเที่ยว รองรับพี่น้องมุสลิมจากทั่วทุกมุมโลก ได้มั่นใจในการบริการและมีความสุขในการท่องเที่ยวภาคใต้ ตามหลักสากล ด้วยความสบายใจ สร้างความเชื่อถือและการยอมรับของผู้บริโภคในต่างประเทศ จึงจำเป็นต้องผลักดันให้มาตรฐานอาหารฮาลาลและการตรวจสอบรับรองคุณภาพโดยองค์กรทางศาสนาซึ่งถือเป็นเงื่อนไขสำคัญที่สุดของความสำเร็จ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

 ซึ่งแน่นอนว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ที่มี พลโทศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 รับผิดชอบดูแลทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ ยินดีทุกคำแนะนำและข้อเสนอแนะ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ในการทำจังหวัดภาคใต้ให้มีการพัฒนา เจริญมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุข ภายใต้บริบทสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งตลอดไป.