ปัตตานี นายกฯนิอันนุวา เตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 เตรียมความพร้อมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 ภายใต้คำขวัญ “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

0
341
นายนิอันนุวา สุไลมาน นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี เป็นประธานการประชุม เตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
นายนิอันนุวา สุไลมาน นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี เป็นประธานการประชุม เตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

จังหวัดปัตตานี เตรียมความพร้อมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้คำขวัญ “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

 (28 ธ.ค.65) ณ ห้องประชุมพญาอินทิรา 1 ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองปัตตานี นายนิอันนุวา สุไลมาน นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี เป็นประธานการประชุม เตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ของจังหวัดปัตตานี โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” มี หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ

เทศบาลเมืองปัตตานี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เทศบาลตำบลรูสะมิแล ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี และคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ณ บริเวณสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี แบบบูรณาการร่วมกัน วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และนักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถอย่างเหมาะสม ได้รับความสุข สนุกสนาน จากกิจกรรมต่างๆ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ และเป็นการเน้นให้ผู้ใหญ่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กที่จะเป็นอนาคตของชาติต่อไป

ที่ประชุมฯ ได้มีการพิจารณาการจัดกิจกรรมเวทีกลาง, การบริการอาหาร น้ำดื่ม ของหน่วยงาน องค์กร มูลนิธิทั้งภาครัฐและเอกชน, การบริการอาหารว่าง ขนม น้ำดื่มสำหรับเด็กๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม ภายในงานมีกิจกรรมวิชาการ/เกมส์การละเล่น กิจกรรมรถกู้ภัย (การกระโดดจากรถดับเพลิงลงสู่เบาะยาง) การเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพิจารณาหารือเรื่องอื่นๆ ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ เน้นย้ำ ความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน เป็นหลักสำคัญ

จึงขอเชิญชวนเด็ก เยาวชน และประชาชนร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ของจังหวัดปัตตานี ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ณ บริเวณสนามกีฬากลางองค์การจังหวัดปัตตานี เริ่มตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 โดยขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า เมื่อเข้าสู่ภายในบริเวณงาน

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ทีมข่าว@ชายแดนใต้