เลขาธิการ ศอ.บต.นำถุงยังชีพพระราชทานฯ ช่วยชาวบ้าน จชต. ต่างสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ขอให้ องค์ภาฯ ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

0
121
เลขาธิการ ศอ.บต.นำถุงยังชีพพระราชทานฯ ช่วยชาวบ้าน จชต. ต่างสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ขอให้ องค์ภาฯ ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
เลขาธิการ ศอ.บต.นำถุงยังชีพพระราชทานฯ ช่วยชาวบ้าน จชต. ต่างสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ขอให้ องค์ภาฯ ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

เลขาธิการ ศอ.บต.นำถุงยังชีพพระราชทานฯ ช่วยชาวบ้าน จชต. ต่างสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ขอให้ องค์ภาฯ ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นำโดย พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วยผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.และเจ้าหน้าที่ ทราเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่นำถุงยังชีพพระราชทานจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ เป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เพื่อแจกจ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาสถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่บ้านละหาร หมู่ที่ 5 ตำบลละหาร อำเภสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน 345 ถุง และมอบให้แก่พระสาธิต ปริบุณโร เจ้าอาวาสวัดโคกหญ้าคา อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี จำนวน 10 ถุง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจ

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวถึงการลงพื้นที่ในครั้งนี้ว่าจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น ทำให้มีประชาชนได้รับความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงมีพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก เนื่องจากพื้นที่แห่งนี้ถือเป็นพื้นที่รับน้ำทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำปัตตานีก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลต้องผ่านเขตอำเภอเมืองปัตตานี มีระดับสูงขึ้นจนเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ราบลุ่มและบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ ศอ.บต.จึงได้ขอความอนุเคราะห์ ไปยังมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อนำถุงยังชีพพระราชทานมอบให้แก่พี่น้องประชาชน ตลอดจนพระภิกษุที่ได้รับความเดือนร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อให้พี่น้องประชาชนรู้สึกว่าสถาบันพระมหากษัตริย์และรัฐบาล ไม่ทอดทิ้งไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหนทุกภาคส่วนจะร่วมด้วยช่วยกันดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในทุกมิติ

ด้านนายบราฮาน ดือราเเม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลละหาร อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี กล่าวว่า ในพื้นที่มีครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบกว่า 345 ครัวเรือน ซึ่งก่อนหน้านี้น้ำท่วมสูงรถไม่สามารถเข้ามาในหมู่บ้านได้ต้องใช้เรือในการสัญจรเข้ามาในหมู่บ้าน วันนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ศอ.บต. ได้นำถุงยังชีพพระราชทานฯ มอบให้กับชาวบ้านซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบภัยเป็นประจำทุกปี ทำให้ทุกคนรู้สึกตื้นตันใจและมีกำลังใจ รวมถึงต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถึงแม้พระองค์จะประชวร เเต่ก็ยังเป็นห่วงประชาชนในพื้นที่นำของถุงยังชีพมามอบให้ถึงพื้นที่เพื่อให้สามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ในเบื้องต้น ในนามผู้แทนประชาชนในพื้นที่ตำบลละหารขอให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯทรงหายประชวรและมีพลานามัย ที่สมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ว

ขณะที่ชาวบ้านที่ได้รับมอบถุงยังชีพพระราชทาน ฯ ในครั้งนี้กล่าวด้วยความสำนึกในพระมกากรุณาธิคุณว่า ตนเองได้มีการติดตามพระอาการประชวรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ อย่างใกล้ชิดที่ผ่านมาพระองค์ ทรงช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เป็นประจำทุกปีมาโดยตลอด และเมื่อทราบว่าองค์ท่านประชวร ก็รู้สึกห่วงใยพระองค์มากขอให้พระองค์ท่านหายจากอาการประชวรและกลับมาแข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของประชาชนทุกคนต่อไป

และในวันเดียวกันนี้คณะเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ยังได้ลงพื้นที่นำถุงยังชีพพระราชทาน ฯ ลงพื้นที่แจกจ่ายให้กับประชาชนและพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ประกอบด้วย พื้นที่จังหวัดยะลา 500 ถุง จังหวัดปัตตานี จำนวน 690 ถุง และจังหวัดนราธิวาส จำนวน 1,000 ถุง เพื่อเป็นขวัญกำลังให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยต่อไป

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ทีมข่าว@ชายแดนใต้