ยะลา​ – ชาวเบตงเห็นด้วยเตรียมตัว 12-30 เมษายน นี้ เริ่มมาตรการเข้ม Lock Down

0
42

เมื่อวันที่ 8 เม.ย.เวลา 13.30 น. ที่ว่าการอำเภอเบตง จังหวัดยะลา พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง เปิดเผยว่าภายหลังจาการร่วมประชุมเพื่อพิจารณามาตรการปิดเมืองเบตงและ ระงับการเดินทางเข้าอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ของบุคคล และยานพาหนะเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 12-30 เมษายน 2563 หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติตเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วม


พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง เปิดเผยอีกว่า เนื่องจากปัจจุบันจังหวัดยะลา มีการแพร่ระบาดของโรคติตเชื้อไวรัส COVID-19 เกือบทุกอำเภอในจังหวัดยะลา และพบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่ารวดเร็ว จึงจำเป็นจะต้องยกระดับการป้องกัน เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดไปสู่ประชาชนในวงกว้าง ตลอดจนการควบคุมพื้นที่ ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไม่ให้ขยายไปสู่พื้นที่อื่น ที่ยังคงมีการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเข้มข้น จนเป็นพื้นที่ ปลอดโรค ปลอดภัย”ของจังหวัดยะลา ประกอบกับในพื้นที่อำเภอเบตง ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ แต่มีแนวโน้มที่จะเกิดการแพร่ะบาด อย่างกว้างขวางในพื้นที่อำเภอเบตง จึงได้มีการประชุมร่วมพิจารณามาตรการปิดเมืองเบตง ระงับการเดินทางเข้าอำเภอเบตง ของบุคคลและยานพาหนะ เป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 12-30 เมษายน 2563 หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย


ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติตเชื้อไวรัส COVID-19 โดยที่ประชุมได้มีข้อเสนอที่หลากหลายกับมาตรการปิดเมืองเบตง เช่น ห้ามคนนอกเข้าพื้นที่อำเภอเบตง ผู้ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ฉุกเฉิน ที่จะต้องออกจากเบตง และต้องกลับเข้ามาที่เบตงอีกครั้ง จะต้องถูกกักตัวไว้สังเกตอาการที่ศูนย์กักกันโรค 14 วัน รถขนส่งสินค้า อาหาร ของใช้ เครื่องอุปโภคบริโภค และผลผลิตทางการเกษตร สามารถเข้า-ออก ได้ตามปกติ เพียงแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคกำหนดเท่านั้น พี่น้องประชาชนชาวเบตง ใช้วิถีชีวิตภายในอำเภอเบตง ได้ตามปกติ ออกจากบ้านไปธุระได้ตามปกติออกไปทำสวน ไปตัดยาง ไปขายของ ได้ตามปกติ ตลาด ร้านค้า เปิดขายของได้ตามปกติ ยกเว้นช่วงเวลาเคอร์ฟิว 22.00 -04.00 น.
นอกจากนี้ มาตรการปิดเมืองเบตงดังกล่าว มีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย พร้อมได้ศึกษาผลกระทบ รอบด้าน ทั้งผลเสีย และผลดี โดยในที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นด้วยให้ดำเนินมาตรการปิดเมืองเบตง และเตรียมนำข้อสรุปในการประชุมครั้งนี้ เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดยะลา เพื่อนำมาตรการปิดเมืองเบตง ไปร่วมพิจารณากับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลาและคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดยะลา ต่อไป ซึ่งต้องรอคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ว่าเห็นชอบตามที่เสนอมาตรการทั้งหมดหรือไม่ และจะตัดเรื่องใด หรือเพิ่มประเด็นใดซึ่ง จะต้องรอกำหนดวัน เวลาอย่างเป็นทางการ ต่อไป


ด้านนายอัมลี สะแลแม พ่อค้าอาหารทะเล บอกว่า หลังทราบข่าวว่าเบตงจะปิดเมืองก็เห็นดีด้วยกับชาวเมืองเบตงเพราะเบตงยังไม่มีผู้ติดเชื้อ ส่วนตนเองต้องปรับเวลาจากเดิมออกจากปัตตานีตอนเวลา 03.00-04.00 น.ก็ต้องปรับเวลาขนส่งอาหารทะเลใหม่โดยออกจากปัตตานีเวลา06.00 น.แทนใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงเศษ ซึ่งก็ไม่กระทบอะไรในการขนส่ง
ส่วนทางด้านน.ส.ข้าวฟาง สระแก้ว แม่ค้าในตลาดเทศบาลเมืองเบตง บอกว่า เห็นด้วยกับการปิดเมืองเพราะเบตงยังคงเป็น 0 ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ หากไม่ปิดเมืองเบตงในช่วงนี้อีกไม่นานคงมีการติดเชื้อแน่ ส่วนผลกระทบการค้าขายหรือไม่ นั้นคงไม่กระทบเพราะต้องปรับตัว เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์
ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย ทีมข่าว@ชายแดนใต้​ อ.เบตง จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น