นายกสโมสรโรตารีนราธิวาส มอบทุน อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องปั๊มหัวใจแก่ รพ.ยี่งอ และอาสากู้ภัย

0
294


7 ธค. 65 นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานให้กับ งานกิจกรรมของมูลนิธิเมตตาธรรมนราธิวาส สโมสรโรตารีปัตตานี ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ หัวหน้าอาสาสมัครและมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม ประมาณ 100 คน

นางนงนฺุช เนื้ออ่อน นายกสโมสรโรตารีนราธิวาส ส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่หน่วยกู้ชีพ กู้ภัยและโรงพยาบาล ด้วยปัจจุบัน สถานการณ์การเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดได้การขึ้นอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน ซึ่งการเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยนั้น จำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ชีพทีสำคัญหรือเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัตินั้นเอง ไว้ใช้ในสภาวะยามฉุกเฉินอย่างเพียงพอ

ทางสโมสรโรตารีนราธิวาส ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับการช่วยชีวิต การกู้ชีพของผู้ป่วยยามฉุกเฉินเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ดำเนินการเสนอโครงการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ จากมูลนิธิภาค 3330 โรตารีสากล ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณเป็นจำนวนเงิน 144,000 บาทและนายกสโมสรโรตารีนราธิวาส ได้สนับสนุนเพิ่มเติมจำนวน 6,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจจำนวน 3 เครื่อง และ
ส่งมอบให้แก่หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย และโรงพยาบาล ได้แก่ หน่วยกู้ภัยมูลนิธิเมตตาธรรม โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และหน่วยพิทักษ์ภัย ศูนย์ อปพร.จังหวัดนราธิวาส


นอกจากนี้ ได้รับการสนับสนุนเครื่องวัดความดัน จำนวน 11 เครื่อง จากสมาชิกสโมสรโรตารี นราธิวาส และ ร้านพีที่ ออโต้ มอบกระเช้าบำรุงขวัญ จำนวน 7 กระเช้า จากคุณสมโภช ตั้งโกศลและคุณธิดาวรรณ ชอแก้ว
ซึ่งนอกเหนือจากการส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์นั้น ยังมีการอบรมให้ความรู้และสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติด้วย

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส