ยะลา – ลุยทำความสะอาดศูนย์ ดะวะห์ใหญ่ มัรกัส สกัดโควิด-19

0
64

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยพลตรีทิรา แดหวา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดยะลา เทศบาลตำบลสะเตงนอก นำรถยนต์ฉีดน้ำ และเครื่องพ้นน้ำยาฆ่าเชื้อ ร่วมกันล้างทำความสะอาดศูนย์มัรกัส ยะลา โดยทำการล้างทำความสะอาดภายนอกอาคารให้ทั่วศูนย์มัรกัส ส่วนภายในอาคารได้ทำการฉีดพ้นน้ำยาฆ่าเชื้อ

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า กิจกรรมทำความสะอาด ศูนย์ดะะวะห์ แห่งประเทศไทย (มัรกัสยะลา) แห่งนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ในวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งในมาตรการที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมมือกันในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค โดยจะดำเนินการทำความสะอาด ศูนย์ดะวะห์ แห่งประเทศไทย
(มัรกัสยะลา) ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อให้พื้นที่ประกอบศาสนกิจแห่งนี้มีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดชองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด – 19 ถึงเวลาแล้วที่พวกเราต้องช่วยกัน ในทุกๆฝ่าย ทุกองค์กร เพื่อขจัดการแพร่ระบาดหรือระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด – 19 ให้หมดสิ้นไปจากจังหวัดยะลาและประเทศไทย

สำหรับ ศูนย์มัรกัสยะลาแห่งนี้ ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาอิสลามของทางภาคใต้ ที่จะมีกลุ่มนักเผยแพร่ศาสนาอิสลามจากทุกสารทิศวนเวียนมาทำกิจกรรมทางศาสนา จนกระทั่งได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคจึงได้ทำการปิดศูนย์มาตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 พร้อมงดทุกกิจกรรมจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ข่าว มูกะตา หะไร ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น