ปัตตานี – นัดรวมพลคน 4 ส.เดินหน้าขับเคลื่อนกระบวนสันติภาพ

0
792

เมื่อวานนี้ ที่ร้านอาหาร เดอนารา ถ.เจริญประดิษฐ์ อ.เมือง จ.ปัตตานี ได้มีการรวมกลุ่มตัวแทนเฉพาะกิจของศิทย์เก่านักศึกษา สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ และส่วนกลาง นำทีมโดย อจ.เสาวณี จิตรหมวด นักวิชาการสถาบันพระปกเกล้า
เพื่อพบปะระหว่างกันรวมทั้งติดตามสถานการณ์ชายแดนภาคใต้ล่าสุด การมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมสันติสุข สันติภาพ ในนาม “นัดรวมพลคน 4 ส. (กลาง+ใต้)ครั้งที่ 1

ซึ่งมีการแสดงออกจากตัวแทนที่มาจากกลุ่มหลากหลายในวันนี้ ได้แก่นักการเมือง ข้าราชการชั้นสูง นักประชาสังคม นักวิชาการ ครู สื่อมวลชน กลุ่มสตรี ตัวแทนชาวบ้าน และตัวแทนกลุ่มไทยพุทธ
โดยถือเป็นการรวมตัวกันเพื่อแสดงจุดยืนการสร้างสังคมสันติสุข สะท้อนปัญหาสถานการณ์ปัจจุบัน มอนิเตอร์ประเด็นกระบวนการพูดคุยฯ การแก้ปัญหาแนวทางสันติวิธี จังหวัดชายแดนภาคใต้
ในโอกาสนี้ทั้งหมดได้ร่วมแสดงความยินดีในโอกาส ศิทย์เก่า 4 ส.รับตำแหน่งใหม่ ของพลตรีไพศาล หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 และนางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีคนใหม่
ซึ่งประเด็นสำคัญ ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ เป็นประเด็นการขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดรับกับพื้นที่มากยิ่งขึ้น และมีการกำหนดการทำงานร่วมกันของทีมรวมพลคน 4 ส .
การสร้างความเข้าใจร่วมกันและกำหนดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงเน้นสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมกับประชาชนในพื้นที่ให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น

ทีมข่าว@ชายแดนใต้