อบต.บานาปัตตานี-จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

0
424
อบต.บานาปัตตานี-จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
อบต.บานาปัตตานี-จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อบต.บานาปัตตานี-จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันพฤหัสบดี ที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบานา  หมู่ที่ ๘ ตำบลบานา  อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี นายอับดุลการีม  ยีดำ นายอำเภอเมืองปัตตานี/ผอ.ศปก.อ.เมืองปัตตานี  เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมี  นายมะรอสดี เงาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบานา พร้อมด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ  ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน จิตอาสา 904 ประชาชนจิตอาสา บัณฑิตอาสา บัณฑิตแรงงาน อาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองปัตตานีที่ ๒ นักเรียน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มี การเคียวหญ้าบริเวณสองข้างทาง และเก็บขยะมูลฝอย พร้อมทั้งได้เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ จำนวน ๒ ราย  อีกด้วย

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ทีมข่าว@ชายแดนใต้