เบตง​- ตั้งชุดปฏิบัติการ​ ประจำจุดตรวจเข้มโควิด-19 คุมประชาชนเดินทางเข้าออกพรมแดนและรอยต่อ

0
20

ยะลา – นายอำเภอเบตงงัดมาตรการเข้มตั้งชุดปฏิบัติการระดับอำเภอประจำจุดตรวจจุดสกัดเพื่อควบคุมประชาชนเดินทางเข้า-ออก พรมแดน และรอยต่ออำเภอเบตง ขณะที่สาธารณสุขอำเภอตั้งจุดตรวจสอบสแกนอุณหภูมิบุคคล แนะใช้เจลล้างมือ อย่าออกจากบ้านหากไม่มีความจำเป็น
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ที่ด่านพรมแดน อ.เบตง จ.ยะลา ตรงข้ามกับด่านเปิงกาลันฮูลู รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่ บูรณาการ ร่วมกันระหว่าง ทหาร ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข อสม.

เพื่อทำการตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทางผ่านเข้า-ออก บริเวณด่านพรมแดนเบตง โดยเจ้าหน้าที่ได้ใช้เครื่องแฮนเฮลเทอร์โมมิเตอร์ (Handheld Thermometer) ตรวจคัดกรองผู้ป่วยจากโควิด-19 ที่อาจจะมีคนไทยในมาเลเซียเดินทางจากพื้นที่ ที่เป็นแหล่งเกิดโรคซึ่งโรคนี้สามารถกระจายคนต่อคนได้ โดยอำเภอเบตง ซึ่งเป็นอำเภอที่ติดแนวชายแดนประเทศมาเลเซีย จึงได้เพิ่มมาตรการเข้มข้นในการคัดกรองผู้เดินทางเข้ามาเยี่ยมญาติ ตลอดจนเข้ามาทำธุรกิจในจังหวัดยะลาและจังหวัดสงขลา
นอกจากนี้ห้ามไม่ให้คนไทยหรือชาวต่างชาติเดินทางเข้าออกผ่านด่านพรมแดน รวมถึงยานพาหนะ และสิ่งของ ยกเว้นที่ด่านพรมแดนเบตง ซึ่งยังอนุญาตให้มีการขนส่งสินค้า พร้อมด้วยคนประจำยานพาหนะขนส่งสินค้าคันละ 1 คน ซึ่งต้องผ่านการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ณ จุดผ่านแดนถาวรด่านเบตง


พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง กล่าวว่า ได้ร่วมประชุมกับหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ พร้อมออกคำสั่ง ให้มีการแต่งตั้งชุดปฏิบัติการระดับอำเภอ ประจำจุดตรวจจุดสกัด เพื่อควบคุมประชาชนในการเดินทางเข้า –ออกด่านพรมแดนเบตง ให้มีการตรวจสอบบุคคลที่เดินทางผ่านพรมแดนเข้ามา โดยต้องมีรายชื่อตามที่สถานกงสุลไทยในมาเลเซียส่งมาและจะอนุญาตให้เข้าเฉพาะผู้ที่มีรายชื่อเท่านั้น โดยต้องผ่านจุดตรวจร่างกาย จุดตรวจหนังสือเดินทางเข้าประเทศและจุดพักคอย และทุกคนจะต้องแจ้งที่อยู่และภูมิลำเนาที่จะเดินทางไปพักและทุกคนจะต้องกักตัวเป็นเวลา14 วัน โดยจะมีการประสานหน่วยงานสาธารณสุขและฝ่ายปกครองในพื้นที่ดูแลอย่างใกล้ชิด และ ตรวจเข้มประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่เมืองเบตง โดยกำหนดการจราจรในท้องที่ และทำการเฝ้าสังเกตอาการบุคคลที่เดินทาง เข้ามาโดยได้ตรวจสุขภาพ คัดกรอง และทำการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจในมาตรการของการควบคุมโรคเพื่อเป็นการควบคุม และยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ดังกล่าว
ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย ทีมข่าว@ชายแดนใต้​ อ.เบตง จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น