ยะลา​ -​ สลดอีกตายเพิ่มอีก 1 พบประวัติกลับจากมาเลเซีย ในขณะที่ยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสม 38 รายแล้ว

0
593

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 12.30 น. นายสงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา ได้ออกประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ฉบับที่ 4 กรณี ผู้ป่วย COVID-19 จังหวัดยะลา เสียชีวิตรายที่ 2 โดยมีข้อความว่า สถานการณ์จังหวัดยะลา ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันสะสม 38 ราย รายใหม่ 0ราย รักษาหายสะสม 3 ราย เสียชีวิตสะสม 2 ราย

กรณีผู้ป่วย COVD-19 จังหวัดยะลาที่มีรายงานเสียชีวิต 1 รายในวันนี้ นับเป็นการเสียชีวิตของผู้ป่วยรายที่ 2 ของจังหวัดยะลา ผู้เสียชีวิต เป็นเพศชาย อายุ 79 ปี อาชีพ พ่อบ้าน (ไม่ได้ประกอบอาชีพ) สัญชาติไทย นับถือศาสนาอิสลาม อาศัยอยู่ในตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ญาติให้ประวัติว่า เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563 ผู้ป่วยเดินทางไปประเทศมาเลเชีย (รัฐกลันตัน) เพื่อไปงานแต่งงาน โดยสารโดยรถตู้ไม่ได้ค้างคืน ญาติให้ประวัติผู้ป่วยเริ่มปวยวันที่ 21 มีนาคม 2563 อาการอ่อนเพลีย ปวดเมื่อยตามตัว วันที่ 23 มีนาคม 2563 เข้ารับการรักษาครั้งแรกที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา ที่แผนกผู้ป่วยนอกมาด้วยอาการไข้

ผู้ป่วยไม่ได้ให้ประวัติการเดินทางกลับมาจากประเทศเสี่ยง ได้รับยากลับบ้าน ต่อมาอาการไม่ดีขึ้นและวันที่ 27 มีนาคม 2563 ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหาอีกครั้ง มาด้วยอาการไข้ 39.1 องศาเซลเซียส ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ และได้รับการเอ็กซเรย์ปอด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา ส่งต่อผู้ปวยไปรักษาโรงพยาบลยะลา วันที่ 28 มีนาคม 2563

ผู้ป่วยมีประวัติโรคประจำตัวโรคไตวายเรื้อรัง โรคเบาหวาน ผลทางห้องปฏิบัติการรายงานผลการตรวจ พบเชื้อ COVID-19 ทีมแพทย์ให้การรักษาอย่างเต็มที่ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 08.15 น. ได้รับรายงานผู้ป่วย เสียชีวิตที่โรงพยาบาลยะลา ทั้งนี้ ผู้สัมผัสร่วมบ้าน จำนวน 2 คนได้แก่ ภรรยา และหลาน ผลการตรวจผู้สัมผัสร่วมบ้าน พบว่า ภรรยารอผลการตรวจ ส่วนหลานไม่มีอาการไม่ได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจ กักตัวเอง 14 วัน ผู้สัมผัสร่วมชุมชนที่ไปเยี่ยมผู้ป่วยก่อนสงสัยติดเชื้อโรค OVD-19 จำนวน 5 คน ทุกคนสังเกตอาการที่บ้าน และปฏิบัติตัวตามคำแนะนำ 14 วันอย่างเคร่งครัด

ข่าว​ มูกะตา​ หะไรทีมข่าว@ชายแดนใต้​ ​จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น