ปัตตานี-สกัดเข้ม COVID -19 ทุกด่านเข้าเมืองปัตตานี

0
362
ปัตตานี-สกัดเข้ม COVID -19 ทุกด่านเข้าเมืองปัตตานี

ปัตตานี-สกัดเข้ม COVID -19 ทุกด่านเข้าเมืองปัตตานี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 3 ฝ่าย ที่ประกอบด้วยฝ่ายทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ที่ด่านตรวจเกาะหม้อแกง ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อติดตามการตรวจคัดกรองบุคคลที่สัญจรเข้ามาผ่านถนนสายหลัก ที่มุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดปัตตานี ภายหลังการประกาศให้จังหวัดปัตตานีเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดต่อเชื้อโรคโควิด – 19 ทั้งพื้นที่ และได้มีคำสั่งห้ามประชาชนเดินทาง เข้า – ออก ข้ามเขตพื้นที่ฯ อันเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการติดต่อเชื้อโรคโควิด – 19 เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การทำให้ปลอดภัยจากเชื้อโรค การป้องกันโรค การขนส่งสินค้าที่จำเป็น สินค้าอุปโภค -บริโภค อุปกรณ์เครื่องมือเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ยานพาหนะเพื่อการกู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉิน รถพยาบาล และยานพาหนะ ของทางราชการ รวมถึงห้ามผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย หรือโรคระบาด เดินทาง เข้า – ออก จากหมู่บ้านหรือที่เอกเทศ สำหรับที่แยกกันหรือกักกัน และหรือข้ามเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี เว้นแต่ ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พร้อมได้มอบสิ่งของบริโภค เพื่อเป็นกำลังใจ

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า หลังจากการประกาศให้จังหวัดเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อโรคและห้ามประชาชนเข้า- ออกข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ตนและทีมงานผู้บริหารของจังหวัดและนายอำเภอได้ลงพื้นที่ตรวจเข้มทุกด่านตรวจฯ ใน 4 กลุ่มเป้าหมาย คือ 1. ผู้ที่ไม่สวมหน้ากาก 2. ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 3. ที่เดินทางจากพื้นที่อื่น และ 4. คนในพื้นที่จังหวัด ที่มีอาการสงสัยและมีความเสี่ยง จะมีการตรวจคัดกรองทั้ง 4 กลุ่มเป้าหมายอย่างเข้มข้น ในวันสองวันนี้ ประชาชนจะอ้างความจำเป็นกันเยอะ ยังมีการผ่อนผัน ในวันที่ 31 มีนาคมนี้ จะดำเนินการเป็นไปอย่างเข้มข้น เว้นแต่รถที่ให้บริการทางการแพทย์ รถธนาคาร รถขนส่งเครื่องอุปโภคบริโภค และอื่น ๆ ตามประกาศจังหวัด เพื่อสกัดกั้นยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในพื้นที่ให้ได้.

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น