รัฐบาลมอบของขวัญปีใหม่แก่เด็กนักเรียน เปิดโรงเรียนพักนอน ชายแดนภาคใต้

0
1077

รัฐบาลมอบของขวัญปีใหม่แก่เด็กนักเรียน เปิดโรงเรียนพักนอน ชายแดนภาคใต้
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมในการ จัดตั้งโรงเรียนพักนอนช่วยเหลือนักเรียนยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามโครงการ โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับโอกาสทางการศึกษามากขึ้น 37 อำเภอ ในจังหวัดยะลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา 4 อำเภอ (จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย) เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา อำเภอละ 2 โรงเรียน เพื่อช่วยเหลือนักเรียนยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นครอบครัวผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี โดยจะเปิดรับนักเรียนระหว่างวันที่ 3 มกราคม – 31 มกราคม 2561รับนักเรียนตั้งแต่ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ทางรัฐบาลได้เน้นย้ำให้ทางกระทรวงศึกษา ได้เร่งพัฒนาการศึกษาให้กับเยาวชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะเด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมเด็กนักเรียนที่มีทักษะด้านกีฬา ส่วนโครงการนี้จะเป็นโครงการที่จะเริมในปีการศึกษา 2561 ซึ่งเรียกว่าโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้

จะมีทั้งระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ที่จะเปิดโอกาสที่สำคัญให้กับประชาชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอันดับแรก เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มีรายได้น้อย ซึ่งถือเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับชาวพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับโอการทางการศึกษาที่ทั่วถึงและเท้าเทียมกัน เกิดความเสอมภาค ซึ่งถือเป็นนโยบายที่ทางรัฐบาลให้ความสำคัญที่จะช่วยเหลือครอบครัวผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท

ได้รับโอกาสทางการศึกษามากขึ้น ตั้งเป้า 1 อำเภอให้มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา 1 โรงเรียน และระดับมัธยมศึกษา 1 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 37 อำเภอ จำนวน 73 โรงเรียน โดยเป็นโรงเรียนประจำโดยไม่มีค่าใช้จ่าย มีที่พักมีอาหารฟรี โดยสามารถสมัครได้ระหว่างวันที่ 3 – 31 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โทร 02 288 5914 หรือศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า) โทร 089 598 3371 หรือโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกโรงเรียน

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี