“กะเมาะ” ขึ้นปัตตานี ผู้ว่าราชการหญิงมุสลิมคนแรกของไทย

0
375

ประวัติศาสตร์จารึกข้าราชการมุสลิมะห์ชายแดนใต้ที่ทุกคนภาคภูมิใจ ได้ขึ้นเป็นผู้ว่าราชการหญิงคนแรกของประเทศไทย
นางพาตีเมาะ สะดียามู หรือ”กะเมาะ” ผู้หญิงมุสลีมะห์คนเก่งจากจังหวัดยะลา ภายใต้ผ้าคลุมฮิญาบ กับการก้าวสู่ผู้บริหารราชการระดับสูงคนแรก กับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
เธอเป็นผู้หญิงที่มีหลายบทบาท เธอเป็นคุณแม่ของลูกๆทั้ง 3 คน สวมบทแม่บ้านที่ดีของสามีและครอบครัว และเป็นพี่สาวน่ารักของใครๆหลายต่อหลายคน
  ตลอดทั้งวันหลังจากทราบข่าว ชาวเน็ตจำนวนมากต่างแพร่ข่าวกันอย่างรวดเร็ว หน้าฟีตเฟสบุ้ค บัญชี patimoh sadeeyamu มีคนได้แสดงความยินดีกับ นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส จำนวนมาก  เพราะถือเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยมี “ผู้ว่าฯหญิงมุสลิมคนแรก”

สำหรับนางพาตีเมาะ สะดียามู เกิดเมื่อ 19 พ.ย. 2508 เป็นคนบ้านปีซัด หมู่ 1 ต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา เริ่มต้นการศึกษาระดับประถมตอนต้น-ตอนปลายที่ ร.ร.วัดลำใหม่ และ ร.ร.พัฒนาวิทยา จ.ยะลา ตามลำดับ ก่อนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย ที่ ร.ร.พัฒนาวิทยา จ.ยะลา และ ร.ร.สาธิต ม.สงขลานครินทร์ จ.สงขลา

เข้าศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (ม.อ.) ก่อนจะต่อระดับปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาพัฒนาสังคม) สาขา การจัดการการพัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)