นราธิวาส -น้ำโกลกสูงต่อเนื่อง เด็ก 7 ขวบจมน้ำสูญหาย 1 ราย นอภ.ติดตามระดับน้ำใกล้ชิด

0
609


นายอำเภอสุไหงโกลก ลงพื้นที่ ติดตามระดับน้ำ ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และลงไปจุดเกิดเหตุเด็กจมน้ำที่ตำบลปูโย๊ะ อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที
นายอนิรุทร บัวอ่อน นายอำเภอสุไหงโก-ลก พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ ได้ลงพื้นที่ตรวจดูระดับน้ำที่กำลังขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีน้ำฝนปริมาณเป็นจำนวนมากที่ได้ตกลงมา บริเวณชุมชนบือเร็ง ชุมชนหัวสะพานและประตูระบายน้ำ ได้สั่งให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนเฝ้าระวังน้ำที่กำลังขึ้นสูงด้วย ให้เตรียมเคลื่อนย้ายสิ่งของ และพร้อมอพยพไปยังศูนย์อพยพถ้าปริมาณน้ำมีระดับสูง ณ ชุมชนบือเร็ง และชุมชนหัวสะพาน ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

จากนั้น ได้ลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุเด็กจมน้ำ ทราบว่าเป็นเด็กผู้ชาย อายุ 7 ปี เนื่องจากได้ลงไปเล่นน้ำในลำคลองที่มีปริมาณน้ำมากจากฝนตกที่ผ่านมาทำให้เกิดจมน้ำ ได้มีชาวบ้านและชุดประดาน้ำจากมูลนิธิเซิงหมู่ธารน้ำใจ ช่วยค้นหาเด็กที่จมน้ำ ณ บ้านลาแล หมู่ 1 ตำบลปูโย๊ะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยมีปลัดอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปูโย๊ะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและมูลนิธิเซิงหมู่ธารน้ำใจ เฝ้าติดตามหาอย่างเต็มกำลัง

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส