ปัตตานี -ผู้ว่าฯสั่ง ใช้ พรก.ฉุกเฉิน กันพื้นที่เข้าออก ยับยั้งมหัตภัยโรค Covid 19

0
453

ปัตตานีผู้ว่าฯ สั่ง !! ใช้ พรก.ฉุกเฉิน กันพื้นที่เข้าออก ยับยั้งมหัตภัยโรค Covid 19

ด่วน !!! นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี สั่งดำเนินการตามข้อกำหนดที่ออกตาม พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ..2548 ให้ตั้งด่านตรวจและจุดสกัดในเส้นทางเข้าพื้นที่จังหวัดปัตตานีทุกอำเภอ ทุกเส้นทาง โดยประกอบกำลัง 3 ฝ่าย ทหาร ตำรวจ และปกครอง เพื่อดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดเพื่อจัดระเบียบการเดินทาง การจราจร การเฝ้าระวัง หรือสังเกตอาการผู้เดินทางและพฤติกรรมที่เสี่ยงการติดโรค ตั้งแต่เวลา 00.01 วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป คุมพื้นที่ตรวจเข้ม 4 เป้าหมายสำคัญ

1)ผู้ไม่สวมหน้ากากอนามัย

2)ผู้เดินทางจากต่างประเทศ

3)ผู้เดินทางจากต่างจังหวัด

และ 4)ผู้เดินทางใน จ.ปัตตานีที่มีพฤติกรรมสงสัยหรือเสี่ยงการติดต่อโรค   

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน…...

แสดงความคิดเห็น