ผอ,โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยาฯปัตตานีคนใหม่ ไฟแรงส์ มุ่งเน้นนักเรียน “คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น”รับลูกแก้ปัญหาเด็กไม่เรียนต่อ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

0
732
ผอ,โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยาฯปัตตานีคนใหม่ ไฟแรงส์ มุ่งเน้นนักเรียน “คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น”รับลูกแก้ปัญหาเด็กไม่เรียนต่อ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผอ,โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยาฯปัตตานีคนใหม่ ไฟแรงส์ มุ่งเน้นนักเรียน “คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น”รับลูกแก้ปัญหาเด็กไม่เรียนต่อ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้อำนวยการโรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา สพม.ปัตตานีคนใหม่ ไฟแรง มุ่งบริหาร เน้นให้นักเรียน “คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น”และรับนโยบายรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแก้ปัญหาเด็กไม่เรียนต่อ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา สพม.ปัตตานีได้มีการจัดกิจกรรมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับการย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ของ นายอาดัม ตะโละ ผอ.โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี โดยมี นายธีระ มินทราศักดิ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ให้เกียรติมาเป็นประธาน มี หัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐเอกชน คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และประชาชนร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับกันเป็นจำนวนมาก

ประวัติ การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมศิลป์ จากสถาบันราชภัฎสงขลา ประกาศนียบัตรบันฑิต สาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาตำแหน่งครูผู้สอนโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ สพม.ปัตตานี 19 ปี/ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาโห สพป.ปน.2 2 ปี 10 เดือน และเริ่มมาปฏิบัติหน้าที่ ผอ.รร.ประตูโพธิ์วิทยาเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565

นายอาดัม ตะโละ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา สพม.ปัตตานีคนใหม่มีวิสัยทัศน์ มุ่งบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  พัฒนาสถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงชีวิตบนพื้นฐานแห่งความพอเพียงมุ่งเน้นให้นักเรียน “คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น” 

นายอาดัม ตะโละ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา สพม.ปัตตานีคนใหม่กล่าวเพิ่มอีกด้วยว่า จะสานต่อตาม ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนให้เกิดการปรับในรูปแบบ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  โดยเฉพาะในการแก้ปัญหาการศึกษาใน 3 จังหวัด ไม่ว่าจะเป็นผลคะแนน หรือนวัตกรรมการต่างๆ และจะมีการวางแผนพัฒนา และปรับรูปแบบในเรื่องของกีฬา และการแก้ปัญหาสำหรับเด็กไม่เรียนต่อ หรือไม่ศึกษาต่อ โดยจะทำ MOU กับวิทยาลัยเทคนิคเพื่อส่งต่อนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ชอบด้านอาชีพให้วิทยาลัยเทคนิคมามีส่วนร่วมที่จะสร้างอาชีพให้เด็กๆ เสริมทักษะทางด้านการอาชีพ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต อีกด้วย

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ทีมข่าว@ชายแดนใต้