อบต.ปูโยะ -โกลก สานสัมพันธ์ นายก อบต.นราธิวาสพบปะ แลกเปลี่ยน เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่

0
319


อบต.ปูโยะ -โกลก สานสัมพันธ์ นายก อบต.นราธิวาสพบปะ แลกเปลี่ยน เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆให้ดีขึ้น

ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ ต.ปูโยะ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส นายไซเด็ง อาแวเตะ ประธานชมรมนายก อบต.จังหวัดนราธิวาสเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเสาวนา สานสัมพันธ์ ชมรมนายก อบต.ทั่วจังหวัดนราธิวาสโดยมีนาย อนิรุทร บัวอ่อน นายอำเภอสุไหงโกลกและคณะนายก อบต.ทุกอำเภอของจังหวัดนราธิวาสเดินทางมาร่วมประชุมการอย่างคึกคัก

สำหรับการประชุมชมรมนายกจังหวัดนราธิวาสในครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที 2 ประจำปี 2565 วัตถุประสงค์เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกคนได้แสดงความคิดเห็นต่างๆเพื่อนำไปสูการแก้ไข ร่วมพบปะหารือข้อราชการต่างๆ มีความคิดเห็นชี้แนะสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี อันดีระหว่างกัน โดยทุกคนได้มีการเสนอความคิดเห็น หลากหลายต่างๆนาๆ จนปัญหาทุกอย่างได้นำมาแก้ไขตามมติทีประชุม ลงความเห็นชอบกันได้เป็นอย่างดี

หลังจากร่วมพบปะพูดคุ๋ยประชุมหารือกันเสร็จแล้วทางนายอิสมะแอ หะยีอาแซ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมในครั้งนี้ ได้นำคณะชมรมนายกทุกท่านขึ้นรถสามล้อเครืองเดินทางไปทัศนะศึกษายังสะพานประวัติศาสตร์เจาะบางกงซึ่งครั้งหนึ่งในหลวง ร.9 เคยเสด็จมาและหยุดพักพูดคุ๋ยกับชาวบ้านทีสะพานเจาะบากงแห่งนี้
ทั้งนี้คณะชมรมนายกทุกท่านได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอสุไหงโกลกเดินทางมาร่วมถ่ายภาพทีสะพานประวัติศาสตร์แห่งนี้ไว้เป็นทีระลึกอีกด้วย

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ นราธิวาส