นราธิวาส​ -​บูรณาการ​3​ ฝ่าย​ ปฎิบัติการ​ล้างทำความสะอาดสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก /สุไหงปาดี​ ต้านภัยโควิด – 19

0
31

เมื่อ​วานนี้ ณ บริเวณสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ร่วมกับ จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประชารัฐร่วมใจต้านโควิด-19 โดยมี พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส นำหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ภาคเอกชน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันล้างทำความสะอาด บริเวณสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ตามโครงการ “ประชารัฐร่วมใจต้านภัยโควิด – 19″

พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19ในประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์เร่งด่วน ที่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนต้องร่วมมือกัน ในการป้องกัน ยับยั้งการเผยแพร่ของเชื้อโรคไม่ให้มีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง ซึ่งจังหวัดนราธิวาสได้ให้ความสำคัญในการลดการแพร่เชื้อ และการแพร่ระบาดของโรค โดยได้มีมาตรการสำคัญในการดำเนินงานทั้งระดับบุคคล สังคม การควบคุมพื้นที่ การรองรับผู้ป่วย การเฝ้าระวัง ดูแลกลุ่มเสี่ยง การเตรียมความพร้อมของเวชภัณฑ์ บุคลากรทางแพทย์ สำหรับกิจกรรมทำความสะอาดสถานีรถไฟสุไหงโก- ลก ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสในครั้งนี้ เป็นหนึ่งมาตรการที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมมือกันในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค


โดยจะดำเนินการทำความสะอาดชานชาลาสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ซึ่งเป็นสถานที่ ที่ประชาชน ใช้งานเป็นจำนวนมาก ขอขอบคุณ และขอให้กำลังใจ แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และจิตอาสาพระราชทานทุกคน ที่ได้เสียสละร่วมกัน โดยไม่เหน็ดเหนื่อย เพื่อให้จังหวัดนราธิวาสลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19

และที่สถานีรถไฟสุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส พ.อ.เอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 (ผบ.ฉก.ทพ. 48) อ.เจาะไอร้อง พร้อมด้วย พ.ต.ท.สาคร พรหมโชติ รอง ผกก.ป.สภ.สุไหงปาดี และหน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดสถานีรถไฟสุไหงปาดี


พ.อ.เอกพล เลขนอก ผบ.ฉก.ทพ. 48 กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นนโยบายจากนายกรัฐมนตรี และผู้บัญชาการทหารบก ให้มีการทำความสะอาดสถานีรถไฟในพื้นที่ทุกสถานี ในพื้นที่ของอำเภอสุไหงปาดีและอำเภอเจาะไอร้อง ซึ่งทางกรมทหารพรานที่ 48 รับผิดชอบดูแลได้บูรณาการกับกองกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา หน่วยงานทุกภาคส่วน ช่วยกันทำความสะอาดสถานีรถไฟ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19 ในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี
ดำเนินการที่สถานีรถไฟ จำนวน 5 แห่ง และจุดพักรถ 1 แห่ง ประกอบด้วย สถานีรถไฟเจาะไอร้อง สถานีรถไฟบูกิต สถานีรถไฟไอสะเตีย สถานีรถไฟโต๊ะเด็ง สถานีรถไฟสุไหงปาดี และจุดพักรถบ้านโคกสยา โดยดำเนินการพร้อมกันทุกจุดตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป มีการฉีดล้างทำความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในจุดสัมผัสร่วม ใช้น้ำยาเช็ดทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ และจุดให้บริการต่างๆ โดยมีรถฉีดน้ำจากเทศบาลตำบลปะลุรูมาอำนวยความสะดวก


ด้านนายสมชาย กาเด็น นายสถานีสุไหงปาดี กล่าวว่า ทางสถานีรถไฟสุไหงปาดีได้ดำเนินการป้องกันเชื้อไวรัส COVID – 19 ทั้งในอาคารและสถานีรถไฟ โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งมีเจลล้างมือไว้บริการแก่เจ้าหน้าที่ ในด้านผู้รับบริการได้ประชาสัมพันธ์ให้สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าเมื่อมารับบริการและเดินทาง ซึ่งในช่วงก่อนหน้านี้ได้มีการทำความสะอาดสถานีรถไฟมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับการให้บริการ ขณะนี้มีประชาชนมาใช้บริการน้อยลง โดยมีบริการรับคืนตั๋ว สำหรับผู้ที่จองตั๋วก่อนวันที่ 18 มีนาคม 2563 จะได้รับการคืนตั๋วเต็มราคา แต่หลังจากวันที่ 18 มีนาคม จะมีการหักค่าธรรมเนียมตามระเบียบของการรถไฟ

ทีมข่าว@ชายแดนใต้​ จ.นราธิวาส​

แสดงความคิดเห็น