ราชภัฏยะลา เทรนด์นศ.หลักสูตรภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพ ฯ รองรับอาชีพที่ 2 ในอนาคต ดันทักษะด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ

0
327

เทรนด์นศ.หลักสูตรภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพ ฯ ราชภัฏยะลา รองรับอาชีพที่ 2 ในอนาคต ผลักดันทักษะด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
วันนี้ (7 พ.ย. 65) เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมบราแง ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว เพื่อรองรับการประกอบอาชีพที่ 2 ในอนาคต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิชาภัทรชย์ รวิชาติ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และคณะผู้บริหาร คณาจารย์สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว เข้าร่วม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 18 พฤศจิกายน 2565
อาจารย์มะซัมดี สะอะ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว ในฐานะประธานโครงการ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อการพัฒนางานด้านภาษาอาหรับได้มีความสำคัญในการใช้สื่อสาร เกี่ยวกับด้านการศึกษาและการก้าวสู่สายอาชีพด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศต่อไป ในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการผลักดันให้วงการศึกษาเกี่ยวกับทักษะด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศในประเทศไทยก้าวหน้าทัดเทียมกับต่างประเทศอีกด้วย ดังนั้นจึงมีการจัดกิจกรรมในวันนี้ขึ้น