เร่งติดตั้งสะพานแบลีย์ เชื่อมถนน คอสะพานขาด ช่วยชาวบ้าน 300 ครอบครัว ให้สัญจรได้

0
192


เร่งติดตั้งสะพานแบลีย์ เชื่อมถนนสะพานขาด ในพื้นที่ ม.4 บ้านไอร์บือแต ต.ช้างเผือก – ม.7 บ้านน้ำหอม ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส หลังเกิดเหตุคอสะพานขาด จากฝนตกหนัก เพื่อความปลอดภัยและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่

วันนี้ 7 พ.ย.65 เวลา 10.30 น.นายวสันต์ ไชยทวีวงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า จากเหตุคอสะพานขาดในพื้นที่ ม.4 บ้านไอร์บือแต ต.ช้างเผือก - ม.7 บ้านน้ำหอม ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส เนื่องจากฝนตกหนักเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ไม่สามารถสัญจรไป-มา อย่างสะดวก ขณะเดียวกันอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ซึ่งความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินถือเป็นสิ่งสำคัญ

ซึ่งในเบื้องต้นได้ประสานและชี้แจ้งแนวทางการป้องกันเพื่อไม่ให้ราษฎรที่สัญจรไปมาในเส้นทางดังกล่าวได้รับอันตราย ดังนี้ ในฝั่งทางบ้านไอร์บือแต ม.4 ต.ช้างเผือก จุดที่ 1 ได้ตั้งจุดสกัดและประชาสัมพันธ์ที่สามแยกให้งดใช้เส้นทางชั่วคราวห่างจากจุดคอสะพานขาด ประมาณ 400 ม. จุดที่ 2 ได้มีการปิดกั้นเส้นทางสัญจรชั่วคราวห่างจากจุดคอสะพานขาด ประมาณ 100 ม. 

โดยฝั่งทางบ้านน้ำหอม ม.7 ต.ดุซงญอ จุดที่ 1 ได้ตั้งจุดสกัดและประชาสัมพันธ์ที่สามแยกบ้านน้ำหอม ให้งดใช้เส้นทางสัญจรชั่วคราวห่างจากคอสะพานขาดประมาณ 3 กม. จุดที่ 2 ได้มีการปิดกั้นเส้นทางสัญจรชั่วคราวห่างจากคอสะพานขาด ประมาณ 50 ม.

  ทางด้านปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอจะแนะ ทีมบริหารอบต.ช้างเผือก อบต.ดุซงญอ และกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ทั้งสองตำบล ได้มาร่วมดำเนินการแก้ไขและปิดกั้นเส้นทางสัญจรชั้วคราวเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอาจจะเกิดขึ้นขณะเดียวกันได้เร่งประสานดำเนินการติดตั้งสะพานแบลีย์ ซึ่งเป็นสะพานชั่วคราว เชื่อมถนนในพื้นที่ ม.4 บ้านไอร์บือแต ต.ช้างเผือก - ม.7 บ้านน้ำหอม ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส เพื่อความปลอดภัยและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ 
อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส หลังจากที่มีการประกาศแจ้งเตือน 7 จังหวัดภาคใต้ เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ไปเมื่อวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งได้มีฝนตกสลับกับแดดออกในบางช่วง  และยังไม่มีรายงานความเสียหายในพื้นที่  ขณะที่ล่าสุด ณ วันที่ 7 พ.ย. 65 เวลา 06.00 ได้มีการรายงาน ระดับน้ำในลุ่มน้ำ 3 สายหลักในพื้นที่ ยังไม่น่าเป็นห่วง  ในลุ่มน้ำสายบุรี ระดับน้ำ 18.14 ม. ต่ำกว่าตลิ่ง 4.16 ม. ต่ำกว่าระดับเฝ้าระวัง 2.16 ม.  ลุ่มน้ำบางนรา ระดับน้ำ 13.54 ม. ต่ำกว่าตลิ่ง 1.36 ม. ต่ำกว่าระดับเฝ้าระวัง 0.36 ม. และลุ่มน้ำโก-ลก ระดับน้ำ 7.63 ม. ต่ำกว่าตลิ่ง 1.67 ม. ต่ำกว่าระดับเฝ้าระวัง 0.67 ม.

ขณะที่ทุกอำเภอ มีการเตรียมพร้อมมิสเตอร์เตือนภัย และเครือข่าย เฝ้าระวังแจ้งรายงานสถานการณ์น้ำแบบเรียลไทม์ 24 ชม. ซี่งประชาชนสามารถแจ้งเหตุสาธารณภัยต่างๆมาได้ ที่สายด่วนนิรภัย 1784 ได้ 24 ชม.เช่นเดียวกัน

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส