ด่านเบตงยะลา​- ปรับเวลาจุดผ่านแดนตามคำสั่งผู้ว่าฯ​ ระงับเดินทางเข้า ออก ทุกสัญชาติ

0
49

เมื่อวานนี้วันแรกของการปรับเวลาทำการของจุดผ่านแดนถาวรอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ให้ระงับการเดินทางเข้า-ออกของบุคคลทุกสัญชาติ ยกเว้นการเดินทางเข้า-ออกของพาหนะขนส่งสินค้าสัญชาติไทย และสัญชาติมาเลเซีย
ที่ด่านพรมแดนอำเภอเบตง จังหวัดตรงข้ามด่านเปิงกาลันฮูลู รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย ได้มีการปรับเวลาทำการเปิดประตูด่านของแต่ละประเทศ ตั้งแต่เวลา 08.30 น ที่ผ่านมา ภายหลังจากที่นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศมาเลเซีย


ขณะที่ด้านสหพันธรัฐมาเลเซีย ได้ออกคำสั่งระงับการเดินทางเข้า-ออก ของบุคคลทุกสัญชาติ ยกเว้นการเดินทางเข้า-ออกของพาหนะขนส่งสินค้าสัญชาติไทย และสัญชาติมาเลเซีย โดยอนุญาตให้มีพนักงานขับรถคันละ 1 คน และเจ้าหน้าที่ประจำรถ คันละ 1 คน ซึ่งต้องผ่านการตรวจคัดกรองโรคติดต่อเชื้อ COVID -19 จากเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเบตง หลังจากปรับเวลาทำการของจุดผ่านแดนถาวรอำเภอเบตงจากเวลา 05.00 น. – 22.00 น. ปรับเวลาเป็น 08.30 น. – 16.30 น. โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ 22 มีนาคม 2563 เป็นตันไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งตลอดทั้งวันมีรถขนส่งสินค้าสัญชาติไทยเข้ามาทางด่านพรมแดน เบตง โดยมีเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เบตง ทหารชุดป้องกันชายแดน อส. ได้เพิ่มมาตรการเข้มในคัดกรองอย่างเข้มข้นในการตรวจคัดกรอง


ด้าน พ.ต.ท.ธนกฤต กองคำ สว.ด่าน ตม.เบตง เปิดเผยว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้มีคำสั่งประกาศเกี่ยวกับการปิดด่านผ่านแดนทางบก ไทย – มาเลเซียชั่วคราว ยกเว้นรถบรรทุก ขนส่งสินค้าที่เข้า – ออก ได้เฉพาะบางจุด ตามพื้นที่ชายแดนจังหวัดสงขลา สตูล ยะลา และนราธิวาส โดยได้มีการประกาศเพิ่มเติม ให้ระงับการเดินทางเข้า – ออกของคนไทยและบุคคลทุกสัญชาติ สำหรับคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับเข้าประเทศไทย สามารถเดินทางกลับได้ทางอากาศเท่านั้น แต่จะต้องแสดงใบรับรองแพทย์ Fit to Fly และต้องมีหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยที่สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ หรือกระทรวงการต่างประเทศออกให้ จึงขอให้ผู้เดินทางติดตามและตรวจสอบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินจากสายการบินต่างๆอย่างใกล้ชิด
ขณะที่ด่านพรมแดนเปิงกาลันฮูลู รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย ได้มีทหารเข้าประจำรวมกับตำรวจในการคัดกรองบุคคลเข้าประเทศมาเลเซีย อย่างเข้มงวด นอกจากนี้ยังมีชาวมาเลเซียที่จะเดินทางเข้าซึ่งเลยเวลาทำการที่มีการปรับเวลาใหม่ ไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศมาเลเซียได้
ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย​ทีมข่าว@ชายแดน​ใต้​ อ.เบตง จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น