ปัตตานี-กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า มอบอุปกรณ์ใช้ป้องกันไวรัสโควิด19 แก่กำลังในพื้นที่ชายแดนใต้

0
88

ปัตตานี-กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า มอบอุปกรณ์ใช้ป้องกันไวรัสโควิด19 แก่กำลังในพื้นที่ชายแดนใต้


วันที่
22 มีนาคม ที่ กองบังคับการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลตรี เกรียงไกร  ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีส่งมอบ สิ่งของ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ตามโครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยโควิด -19 ให้แก่หน่วยกำลังที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา โดยมี ผู้แทนของหน่วยเฉพาะกิจยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส, สงขลา และหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ตลอดจนศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมพิธีรับมอบในครั้งนี้

พลตรี เกรียงไกร  ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้ากล่าวว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้เล็งเห็นถึงความรุนแรงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด -19  โดยพลโท พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมาก  จึงได้สั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่ร่วมกับส่วนราชการ และพี่น้องประชาชน ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยโควิด – 19 โดยให้หน่วยได้ลงพื้นที่ร่วมกับประชาชนทำความสะอาด สถานที่ที่เป็นแหล่งสาธารณะ อาทิ วัด มัสยิด ตลาดสด หรือ แหล่งชุมชนต่างๆ  เพื่อเป็นการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นในพื้นที่นั้นนอกจากจะช่วยสร้างความตระหนักในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ ซึ่งจะช่วยลดการทวีความรุนแรงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ได้ ทั้งยังช่วยให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีสุขอนามัยที่ดีอีกด้วย

ทั้งนี้ สิ่งของอุปกรณ์ ที่จัดมอบให้แก่หน่วย ประกอบด้วย คลอลีน, เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ, หน้ากากอนามัย, ชุดป้องกันเชื้อโรคส่วนบุคคล และสเปรย์ฆ่าเชื้อโรค ซึ่งเป็นอุปกรณ์จำเป็นที่ต้องใช้เพื่อในการปฏิบัติงานป้องกันการแพร่ระบาด

แสดงความคิดเห็น