“พ.ต.อ.ทวี” ร่วมพิธีทอดกฐินพื้นที่ชายแดนใต้ พุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมอย่างสามัคคี อยู่ร่วมกันอย่างพหุวัฒนธรรม ชาวบ้านแห่เชียร์เป็นรัฐมนตรี ให้พรรคประชาชาติได้เป็นรัฐบาล

0
177
“พ.ต.อ.ทวี” ร่วมพิธีทอดกฐินพื้นที่ชายแดนใต้ พุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมอย่างสามัคคี อยู่ร่วมกันอย่างพหุวัฒนธรรม ชาวบ้านแห่เชียร์เป็นรัฐมนตรี ให้พรรคประชาชาติได้เป็นรัฐบาล
“พ.ต.อ.ทวี” ร่วมพิธีทอดกฐินพื้นที่ชายแดนใต้ พุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมอย่างสามัคคี อยู่ร่วมกันอย่างพหุวัฒนธรรม ชาวบ้านแห่เชียร์เป็นรัฐมนตรี ให้พรรคประชาชาติได้เป็นรัฐบาล

“พ.ต.อ.ทวี” ร่วมพิธีทอดกฐินหลายวัดในพื้นที่ชายแดนใต้ ชื่นชมพี่น้องพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมอย่างสามัคคี อยู่ร่วมกันอย่างพหุวัฒนธรรม ชาวบ้านแห่เชียร์เป็นรัฐมนตรี ให้พรรคประชาชาติได้เป็นรัฐบาล

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ นำคณะแกนนำและผู้แทนของพรรค เดินสายร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีถึง 5 วัด ในพื้นที่ จ.ยะลา และปัตตานี ได้แก่ วัดพุทธภูมิ, วัดท่าสาป, วัดพรุทุ่งคอก หรือวัดทุ่งยอ อ.เมือง จ.ยะลา, วัดมะกรูด และวัดปุราณประดิษฐ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

พ.ต.อ.ทวี ได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจพี่น้องไทยพุทธที่ออกมาร่วมกิจกรรมทางศาสนากันมากขึ้น ทำให้บรรยากาศโดยรวมเป็นไปอย่างคึกคัก ประชาชนพากันขอถ่ายรูป และแสดงความดีใจที่ได้เจอ พ.ต.อ.ทวี โดยทุกจุดที่เลขาธิการพรรคประชาชาติเดินทางไป มีพี่น้องประชาชน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. หรือศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และผู้นำศาสนา มารอต้อนรับอย่างเนืองแน่น

จุดแรก ที่วัดพุทธภูมิ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา พ.ต.อ.ทวี ได้กล่าวระหว่างพบปะกับพุทธศาสนิกชนที่ร่วมทอดกฐินว่า “วันนี้มาให้กำลังใจ ดีใจที่พี่น้องมาร่วมกิจกรรมเยอะมาก อาหารทุกอย่างอร่อยมาก มีความสุขที่ได้มาเจอทุกคน”

ขณะที่พี่น้องประชาชนพากันอวยพรให้ พ.ต.อ.ทวี ได้เป็นรัฐมนตรี และพรรคประชาชาติชนะเลือกตั้ง

“ท่านทวีช่วยพวกเรามานานแล้ว วันนี้ท่านทวีมาหา พวกเราดีใจมาก ท่านทวีจำผมไม่ได้ แต่ผมจำท่านได้ คนยะลารู้จักท่านทวี วันนี้เรามาหลายฝ่าย สะท้อนความเป็นพหุวัฒนธรรม ศาสนาอื่นก็มา ทำให้เห็นว่าเรารักษาความเป็นไทย รักษาขนบธรรมเนียบประเพณี รักษาสิ่งต่างๆ ที่ดีใน จ.ยะลา” เป็นเสียงของแกนนำชาวบ้านที่มารอพบและต้อนรับ

จุดที่ 2 ที่วัดดิตถมงคล หรือวัดท่าสาป หมู่ 1 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา บรรยากาศคึกคักไม่แพ้กัน โดยเจ้าภาพงานกฐินได้กล่าวผ่านเครื่องขยายเสียง ขอให้ พ.ต.อ.ทวี มีความสุขความเจริญ พี่น้องประชาชนดีใจมากที่ พ.ต.อ.ทวี มาร่วมกิจกรรม

ด้าน พระครูประโชตธรรมานุยุต เจ้าอาวาสวัดดิตถมงคล กล่าวว่า คนในพื้นที่อยู่อย่างพึ่งพากัน มีความเป็นเพื่อนและช่วยเหลือกัน ปรึกษางานกัน มีอะไรก็ช่วยกัน ช่วงโควิดที่ผ่านมาทุกคนอัดอั้น ปีนี้โควิดคลี่คลาย ทำให้คนมาทอดกฐินกันเยอะ

โอกาสนี้ พ.ต.อ.ทวี ได้กล่าวชื่นชมทุกคนที่มีความสามัคคี ร่วมกิจกรรมทางศาสนา ขอเป็นกำลังใจ คนที่อยู่ไกลๆ ก็ยังเดินทางมาร่วมทำบุญ

จุดที่ 3 ที่วัดพรุทุ่งคอก หรือ วัดทุ่งยอ ตั้งอยู่หมู่ 5 ต.ตาเซะ อ.เมือง จ.ยะลา มีนายอำเภอเมืองยะลา ผู้นำในพื้นที่ และประชาชนมารอต้อนรับ พ.ต.อ.ทวี พร้อมอวยพรให้ พ.ต.อ.ทวี ได้เป็นรัฐบาล เพื่อจะนำสิ่งดีๆ กับให้คนในพื้นที่ เพราะตลอดช่วงที่ผ่านมา ช่วงที่ดำรงตำแหน่งอยู่ที่ ศอ.บต. ช่วงก่อนการรัฐประหาร พ.ต.อ.ทวี คือที่พึ่งของคนทุกกลุ่ม ทำให้อยู่ในใจของทุกคน

โอกาสนี้ พ.ต.อ.ทวี ได้กล่าวชื่นชมคณะอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ในฐานะคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ ที่นำคณาจารย์และนักศึกษามาร่วมกิจกรรม

จุดที่ 4 ที่วัดมะกรูด หมู่ 6 ต.มะกรูด อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ประชาชนในพื้นที่ต่างดีใจที่ พ.ต.อ.ทวี ไปร่วมกิจกรรม และเข้าไปเยี่ยมชาวบ้านถึงในครัว พร้อมชื่นชมระบบการบริหารจัดการในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของพื้นที่ โดยมีผู้นำท้องถิ่นเป็นแกนหลักในการสร้างความสามัคคี

ชาวบ้านมะกรูด อ.โคกโพธิ์ พากันอวยพร พ.ต.อ.ทวี ให้ได้เป็นรัฐบาล และขอฝากพี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย เพื่อขับเคลื่อนไปด้วยกัน

โอกาสนี้ พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า จากความสำเร็จในการทำกิจกรรมต่างๆ แสดงให้เห็นว่าองค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) คือด่านแรกของทุกมิติในการอยู่ร่วมกัน พัฒนา และแก้ปัญหาให้ประชาชน เนื่องจากท้องถิ่นอยู่ใกล้ชิดชาวบ้าน ท้องถิ่นเป็นที่พึ่งของประชาชน

“ถือว่าเก่งมาก ส.ท. (สมาชิกสภาเทศบาล) บริหารจัดการ ช่วยกันเองหมด มีความสามัคคีมาก วางระบบงานได้ดี ทุกคนช่วยกันอย่างสามัคคี สำหรับพรรคประชาชาติมีความยินดีรับปัญหาที่พี่น้องเสนอมาทุกมิติ เพื่อนำไปกำหนดนโยบายของการพัฒนาและยกระดับพี่น้องในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พื้นที่ตรงนี้เป็นพหุวัฒนธรรม อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ขอบคุณทุกคนมากๆ พี่น้องประชาชนทุกคนอยู่ในใจเสมอ”

ด้าน พระครูนวการโสภณ เจ้าอาวาสวัดมะกรูด ได้กล่าวให้พร พ.ต.อ.ทวี ว่าขอให้เจริญก้าวหน้าในชีวิต มีหน้าที่การงานที่ดี

จุดที่ 5 ที่วัดปุราณประดิษฐ์ หมู่ 4 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี บรรยากาศคล้ายๆ กับทุกวัดที่ พ.ต.อ.ทวี เดินทางไปร่วมกิจกรรม มีประชาชนขอถ่ายรูปจำนวนมาก อีกทั้งยังมีบางคนให้ พ.ต.อ.ทวี อุ้มลูกสาวตัวเล็กๆ เพื่อเป็นเกียรติ วันหนึ่งถ้า พ.ต.อ.ทวี ได้เป็นรัฐบาล จะได้บอกลูกหลานได้ว่า เคยร่วมถ่ายรูปกับ พ.ต.อ.ทวี มาแล้ว

นอกจากนั้น ยังมีประชาชนในพื้นที่เชิญชวน พ.ต.อ.ทวี ให้ไปทานข้าวที่บ้าน พร้อมแสดงฝีมือทำอาหารอย่างเต็มที่

ขณะเดียวกัน เจ้าภาพงานกฐิน ได้ประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงว่า มีความยินดี และขอต้อนรับ พ.ต.อ.ทวี กับคณะ พวกเรารู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจ มากที่ พ.ต.อ.ทวี มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ และขอให้ พ.ต.อ.ทวี ได้มาเยี่ยมพี่น้องประชาชนบ่อยๆ เพราะอยู่ในใจของพี่น้องชาวโคกโพธิ์ทุกคน

ด้าน พ.ต.อ.ทวี กล่าวระหว่างพบปะกับพี่น้องประชาชนว่า รู้สึกถึงความสงบร่มเย็น ได้เห็นพี่น้องมีความสุข อยู่กันอย่างสามัคคี โดยเฉพาะที่โคกโพธิ์ พี่น้องอยู่กันอย่างพหุวัฒนธรรม เป็นความสุขที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

ทีมข่าว @ชายแดนใต้