ปัตตานี-”ป้องกันได้ ออกกำลังกาย ควบคุมอาหาร”เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ

0
451
ปัตตานี-''ป้องกันได้ ออกกำลังกาย ควบคุมอาหาร''เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ
ปัตตานี-''ป้องกันได้ ออกกำลังกาย ควบคุมอาหาร''เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ

ปัตตานี-”ป้องกันได้ ออกกำลังกาย ควบคุมอาหาร”เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ

นักวิ่งและนักปั่นร่วม 2 พันกว่าคน เข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และส่งเสริมการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เช้าวันนี้ 30 ต.ค.65 ที่ ลานศิลปวัฒนธรรม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานีนายสมนึก  พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเปิดกิจกรรมตามโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปัตตานี มี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ตำรวจ ทหาร หัวหน้าส่วนราชการ และนักวิ่ง นักปั่น จากในพื้นที่และพื้นที่ ต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมร่วม 2 พันกว่าคน โดยมี นพ.อนุรักษ์ สารภาพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี กล่าวรายงาน

นายสมนึก  พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า จากการกล่าวรายงานของ นพ.อนุรักษ์ สารภาพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า จากรายงานการศึกษาโรคและการบาดเจ็บของจังหวัดปัตตานี ตั้งแต่ปี 2561 – 2565 พบว่า จังหวัดปัตตานีมีผู้ป่วย และผู้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี  2565 พบผู้ป่วย จำนวน 6,189 คน และผู้เสียชีวิต จำนวน 391 คน คิดเป็นร้อยละ 6.32 ซึ่งอาการป่วยหรือเสียชีวิต สามารถป้องกันได้โดย เริ่มจากการออกกำลังกาย การควบคุมอาหาร และให้สังเกตอาการสำคัญ ได้แก่ พูดลำบาก ปากตก ยกแขนไม่ขึ้น ให้รีบโทร1669  ก็จะสามารถลุดการเสียชีวิตได้  ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนโครงการฯ โดยกำหนดจัดงานพร้อมกันทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ ในส่วนของจังหวัดปัตตานี กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-30 ตุลาคม 2565

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจและทรงเป็นแบบอย่างในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกายแก่ประชาชนชาวไทย โดยมี 3 กิจกรรมย่อย ประกอบด้วย กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรมให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง และกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตฯ โดยการเดิน วิ่ง ระยะทาง 5 กิโลเมตร และปั่นระยะทาง 10 กิโลเมตร ผู้เข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญรางวัล อีกด้วย

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี