ปัตตานี – ศุลกากรและคณะท่องเที่ยวรัฐปีนัง สนใจศึกษาชมงานฟาร์มตัวอย่างตามโครงการพระราชดำริฯ

0
566

เมื่อวานนี้ อิบรอฮิม ยูโซะ ผอ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง IBQ lernning center พร้อมนิฆอซาลี บินนิปา หัวหน้าสนง.ศุลกากรรัฐปีนัง กับคณะทำงานและนักท่องเที่ยว 40 คน เดินทางเยือนภาคใต้ จังหวัดสงขลา และปัตตานี แวะเยี่ยมชมแหล่งสถานที่ท่องเที่ยว โดยสนใจพิเศษที่การศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชดำริฯ งานฟาร์มตัวอย่างปิยามุมัง ยะหริ่ง ปัตตานี


ศึกษาการเพาะเห็ดนางฟ้า การปลูกพืชผักสวนครัวพึ่งพาตนเอง เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ไข่ แปรรูปเกษตรเบื้องต้น เพื่อนำไปเป็นแบบอย่าง ปรับใช้ในท้องถิ่นรัฐปีนัง มาเลเซีย ผลิตเกษตรกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป
โดยพร้อมกันนี้ ทางคณะได้เยี่ยมชมการศึกษาที่สถาบันปอเนาะอัลฮาซานีวิทยา อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ของนายมูฮำมัดซูวรี สาแล นายกสมาคมการศึกษาสถาบันปอเนาะจชต. ได้ทำบุญ สนับสนุนเงินทุนการศึกษาและมอบคัมภีรอัลกุรอ่าน ให้กับนักเรียนนักศึกษาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้ง 2 ประเทศด้วย

……….

23 Oct 2022 -Lembaga Kustoms dan Pelancong Pulau Pinang Berminat untuk mengkaji dan melihat model kerja ladang di bawah Projek Inisiatif Diraja wilayah Pattani

Ustaz Ibrahim Bin Yusof Head of Deligasi , bersama Nik Ghazali bin nik Par President Bakiska Ngo Royal Malaysia Kustoms Negeri Pulau Pinang dan Ustaz Mohd Afifi Bin Ruslan Directer yayasan Dakwah Islam . dengan kumpulan kerja dan 40 pelancong yang melancong ke selatan, wilayah Songkhla dan Pattani untuk melawat landmark pelancongan dan yang minat khusus dalam lawatan sambil belajar projek di bawah Inisiatif Diraja Kerja ladang model Piyamumang, Yaring, Pattani
Kajian penanaman cendawan . Berkebun sayur sara diri, ternakan ikan, ayam petelur, pemprosesan asas pertanian. untuk memimpin sebagai model untuk diterapkan di negeri pulau pinang tempatan, Malaysia, terus menghasilkan pertanian selaras dengan ekonomi “Perpada dengan apa yang Ada”
pada masa yang sama rombongan akan melawat pendidikan di Institut Pondok Al Hasani Witthaya, Daerah Saiburi, Wilayah Pattani, milik Babo Muhammad Suwaree Salae, Presiden Persatuan Pendidikan Institut Pondok Wilayah Sempadan. Memberi bantuan khairat menyokong dana biasiswa, dan memberikan Al-Quran untuk pelajar membina hubungan baik dengan kedua-dua negara juga

ทีมข่าว@ชายแดนใต้