ปัตตานี-รวมกิจกรรมสัปดาห์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

0
267
ปัตตานี-รวมกิจกรรมสัปดาห์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช
ปัตตานี-รวมกิจกรรมสัปดาห์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

ปัตตานี รวมกิจกรรมสัปดาห์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

ผู้สื่อข่าวปัตตานีรายงานว่า วันนี้ 23 ต.ค.65 เวลา 08.30 น. ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี นายสมนึก  พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช หรือวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี โดยมีผู้แทนส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรม

ต่อจากนั้น เวลา 10.00 น. ที่ สถานีรถไฟคลองทราย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน 904 อ.แม่ลาน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์บริเวณสถานีรถไฟบ้านคลองทราย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี เนื่องในวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.5

            นอกจากนี้ภายในสัปดาห์ ของเดือนตุลาคม เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ที่ผ่านมา บริเวณสถานีไฟฟ้าแรงสูง ต.ตะลุโบ๊ะ อ.เมือง จ.ปัตตานี นายณัฐกฤช สิทธิโอสถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนา เนื่องในวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.5โดยในกิจกรรมมีการทำความสะอาดคู่น้ำ การเก็บขยะ และการการทาสีปรับภูมิทัศน์โดยรอบสถานีไฟฟ้าแรงสูง เพื่อความสวยงาม ทั้งนี้ก็เพื่อร่วมกันทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล และซาบซึ้งในพระมหาการุณาธิคุณ ที่พระองค์ท่าน ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทย อย่างหาที่สุดมิได้

 และในวันที่ 21 ต.ค. 65 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายใต้กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสายบุรี” ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรีอีกด้วย

โดยกิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช หรือวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี ทั้งสัปดาห์ นี้ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ตลอดระยะเวลากว่า 42 ปี แห่งรัชสมัยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปวงพสกนิกรทั่วราชอาณาจักร ต่างประจักษ์ ที่พระองค์ท่านทรงทุ่มเทกำลังพระวรกาย และกำลังพระสติปัญญา ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงพสกนิกร ก่อให้เกิดประโยชน์อเนกอนันต์ แก่ประเทศชาติ ทั้งในด้านการปฏิรูปการเมืองการปกครอง ด้านสาธารณูปโภค ด้านคมนาคม ตลอดจนการเลิกทาส

ภาพ/ข่าว/บดินทร์  ทีมข่าว@ชายแดนใต้