ปัตตานี-รองสมนึก รักษาการผู้ว่าฯปัตตานี ย้ำข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เร่งด่วน แก้ไขปัญหายาเสพติดและอาวุธปืน ลงติดตามกำลังพลป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อประชาชน

0
303
ปัตตานี-รองสมนึก รักษาการผู้ว่าฯปัตตานี ย้ำข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เร่งด่วน แก้ไขปัญหายาเสพติดและอาวุธปืน ลงติดตามกำลังพลป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อประชาชน
ปัตตานี-รองสมนึก รักษาการผู้ว่าฯปัตตานี ย้ำข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เร่งด่วน แก้ไขปัญหายาเสพติดและอาวุธปืน ลงติดตามกำลังพลป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อประชาชน

ปัตตานี-รองสมนึก รักษาการผู้ว่าฯปัตตานี ย้ำข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เร่งด่วน แก้ไขปัญหายาเสพติดและอาวุธปืน ลงติดตามกำลังพลป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อประชาชน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ พร้อมเน้นย้ำข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่องการกำหนดมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาวุธปืน โดยมีมาตรการที่สำคัญ ๔ ด้านคือ
๑.มาตรการเกี่ยวกับอาวุธปืน
๒.มาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
๓.มาตรการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
และ ๔.การพัฒนาและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนการป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
ต่อจากนั้นนายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ ในจังหวัดปัตตานีอีกจำนวน ๔ จุด คือ จุดที่ ๑. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจเกาะหม้อแกง ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พร้อมเน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายมีความเข้มในการตรวจสอบยานพาหนะและบุคคลที่ผ่านเข้าออกในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้มีการลักลอบขนยาเสพติด อาวุธปืนหรือสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ ผ่านเข้ามาในพื้นที่ได้
จุดที่ ๒.ตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลชุดคุ้มครองตำบลท่ากำชำและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน พร้อมเน้นย้ำให้มีการหมั่นตรวจสอบพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายยาเสพติดและความผิดอื่นๆ พร้อมนี้ได้มีการตรวจสารเสพติดกำลังพล จำนวน ๒๑ นาย ผลการตรวจไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด
จุดที่ ๓. ตรวจเยี่ยมสถานที่และติดตามระบบการบำบัดรักษาผู้มีพฤติกรรมก้าวร้าวจากการใช้สารเสพติด ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี โดยมีการบรรยายสรุปขั้นตอน กระบวนการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดที่มีอาการกาวร้าวจากการใช้ยาเสพติด และผู้เสพที่สมัครใจเข้ารับการบำบัด
และจุดที่ ๔. ติดตามการดำเนินงานของศูนย์คัดกรองฯ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลมะนังยง และการดำเนินการบำบัดรักษาโดยชุมชนมีส่วนร่วม (CBTx ตำบลมะนังยง)ซึ่งชุมชนถือเป็นจุดสำคัญในการร่วมกันดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดได้อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมได้เยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอาชีพของตำบลมะนังยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี อีกด้วย

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ทีมข่าว@ชายแดนใต้