แม่ทัพภาคที่ 4 และคณะลงพื้นที่เข้าเยี่ยมนมัสการพระเทพศีลวิสุทธิ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา

0
505

แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 คนใหม่พร้อมด้วย พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผบ.ฉก.นราธิวาสและคณะลงพื้นที่พบปะเข้าเยี่ยมนมัสการพระเทพศีลวิสุทธิ์ ทีปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา

พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ภายหลังเข้ารับตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 4 เพื่อปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยมี นายสุรัตน์ ลายจันทร์ นายอำเภอสุไหงปาดี นายธนาธิป พรหมชื่น กำนันตำบลสุไหงปาดี  พันเอกภาคิน เกื้อกูล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมหทารพรานที่ 48 ผู้นำศาสนาอิสลามในพื้นที ตลอดจนเจ้าหน้าทีทุกหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับ

พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า วันนี้ลงมากราบมนัสการพระเทพศิลวิสุทธิ์ ทีปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา สุไหงปาดี เพื่อมาพูดคุยแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่ต่อจากนี้ ที่จะยังคงเดินหน้า ตามนโยบายของ พลเอก เกรียงไกร ศรีรักข์ อดีตแม่ทัพภาค 4 ที่ได้ทำไว้เมื่อครั้งเป็นแม่ทัพภาคที่ 4 ซึ่งได้วางรากฐานไว้อย่างดี ทั้งเรื่อง ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ การแก้ไขปัญหายาเสพติด การสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม การสร้างความเข้าใจ การสร้างการมีส่วนร่วมจากพี่น้องประชาชน การขับเคลื่อนสภาสันติสุขตำบลและร่วมกันพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคง ทั้งนี้ผู้นำศาสนาถือเป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนเพราะเข้าใจบริบทของศาสนาและการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

ด้านพระเทพศีลวิสุทธิ์ ทีปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา ได้กล่าวชื่นชมในหลักการทำงานที่ผ่านมาและเชื่อมั่นว่า พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 คนใหม่ จะสามารถสานต่อนโยบายและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดสันติสุขได้เป็นอย่างดี

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ นราธิวาส