ปัตตานี-จิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ คลองเฉลิมพระเกียรติ ตำบลกะมิยอ อำเภอเมืองปัตตานี

0
371
ปัตตานี-จิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ คลองเฉลิมพระเกียรติ ตำบลกะมิยอ อำเภอเมืองปัตตานี
ปัตตานี-จิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ คลองเฉลิมพระเกียรติ ตำบลกะมิยอ อำเภอเมืองปัตตานี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ 13 ต.ค.65  นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นำรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายอำเภอเมืองปัตตานี  ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชน และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ที่ คลองเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 2 ตำบลกะมิยอ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปีแห่งรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรปวงพสกนิกรใต้ร่มพระบารมี        ทั่วราชอาณาจักรต่างประจักษ์ซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาที่ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและกำลังพระสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ         เพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงพสกนิกรโครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่   จำนวน 4,741 โครงการก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติทั้งได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทาง                       ให้อาณาประชาราษฎร์ได้ดำเนินชีวิตโดยใช้ความรู้/และสติปัญญา/เป็นภูมิคุ้มกัน อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์ แก่ประชาชนของประเทศต่าง ๆที่ได้น้อมนำแนวทางพระราชทานไปปฏิบัติพระเกียรติคุณแผ่ไพศาลขจรขจายไปทั่วทิศานุทิศ

 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรค ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร     มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรในวันนี้ จังหวัดปัตตานีจึงพร้อมใจกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอด ตลอดจนเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ   อันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ตราบกาลนิรันดร์.

โดยกิจกรรมจิตอาสา นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประธานฯเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา มี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย การปลูกหญ้าแฝก, ทาสี, เก็บขยะ, ตัดหญ้า, ปรับปรุงภูมิทัศน์ ต่อจากนั้นประธานได้เข้าเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจต่อผู้ป่วยติดเดียง ประกอบด้วย นางสะปีเยาะ มะดีเยาะ ๒/ ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลกะมิยอ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานีและ นางแยนะ สาและ ๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลกะมิยอ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี อีกด้วย

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ส,ปชส,ปน,