ปัตตานี-อ.ยะหริ่ง สานสัมพันธ์สร้างชุมชนสันติสุขอำเภอ ร่วมพัฒนาสาธารณประโยชน์ซ่อมแชม และปรับปรุง

0
64
ปัตตานี-อ.ยะหริ่ง สานสัมพันธ์สร้างชุมชนสันติสุขอำเภอ ร่วมพัฒนาสาธารณประโยชน์ซ่อมแชม และปรับปรุง

ปัตตานี-อ.ยะหริ่ง สานสัมพันธ์สร้างชุมชนสันติสุขอำเภอ ร่วมพัฒนาสาธารณประโยชน์ซ่อมแชม และปรับปรุง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่้อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี จัดโครงการสานสัมพันธ์สร้างชุมชนสันติสุขอำเภอยะหริ่ง ในพื้นที่เป้าหมาย ที่ บาลาเชาะบ้านชะเอาะ ตำบลมะนังยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้นำ และประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายโอฬาร  บิลสัน นายอำเภอยะหริ่ง เป็นประธานการจัดโครงการฯ มี หัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวนมาก

สำหรับโครงการสานสัมพันธ์สร้างชุมชนสันติสุขอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ในครั้งนี้ มีกิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ การซ่อมแชม ปรับปรุงบาลาเซาะ กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดกูโบร์ และก่อสร้างบ้านของนายอาลี ตาเละ นอกจากนียังมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างทีมส่วนราชการ และทีมตำบลมะนังยง

ต่อจากนั้น นายฮาฟีซี ดอเลาะ ป.หน.ต.มะนังยง พร้อมด้วย กน.ผญบ. นำนายอำเภอยะหริ่ง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้อง เยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง พร้อมรับทราบปัญหาความต้องการ จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายมะแอ อูมา บ้านเลขที่ 46 ม.4 ต.มะนังยง และ นางบูงอ มะเด็ง บ้านเลขที่ 72 ม.4 ต.มะนังยง อีกทั้ง ได้มีการประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 พร้อมแจกจ่ายผ้าปิดจมูกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตามบ้านเรือนอีกด้วย

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น