ปัตตานี-แสดงมุทิตาจิตผู้บริหารโรงเรียนชายแดนภาคใต้เกษียณอายุราชการขณะที่เร่งแก้ปัญหาเด็ก 3 จังหวัด หยุดการเรียน

0
537
ปัตตานี-แสดงมุทิตาจิตผู้บริหารโรงเรียนชายแดนภาคใต้เกษียณอายุราชการขณะที่เร่งแก้ปัญหาเด็ก 3 จังหวัด หยุดการเรียน
ปัตตานี-แสดงมุทิตาจิตผู้บริหารโรงเรียนชายแดนภาคใต้เกษียณอายุราชการขณะที่เร่งแก้ปัญหาเด็ก 3 จังหวัด หยุดการเรียน

ปัตตานีแสดงมุทิตาจิตผู้บริหารโรงเรียนชายแดนภาคใต้เกษียณอายุราชการขณะที่เร่งแก้ปัญหาเด็ก 3 จังหวัด หยุดการเรียน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2565 ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโต๊ะตีเต อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ดร.เกศทิพย์ ศุวนิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการของผู้บริหารโรงเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณแก่ผู้บริหารโรงเรียนที่เกษียณอายุราชการ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเทและเสียสละเวลาเป็นระยะเวลายาวนาน พร้อมแก้ไขปัญหาและอุปสรรค์ต่างๆภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จนสามารถปฏิบัติหน้าที่สำเร็จ เป็นประโยชน์ของสังคม พร้อมทั้งนำพาการศึกษาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ดีขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้มีคณะครูจากโรงเรียน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นจำนวนมาก ได้เดินทางมาร่วมงานอำลา ทามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น

สำหรับการศึกษาที่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นหนึ่งในพื้นที่ ซึ่งปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ทั้งด้านโอกาสการเข้าถึงการศึกษา และคุณภาพการเรียนรู้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีเด็กยากจนที่ขัดสนด้านการเรียนรู้  และพบว่าเด็กขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสเป็นจำนวนมาก โดยพบว่าเมื่อเด็กเรียนจบ ป.6 ก็ต้องหยุดเรียน และหันไปทำงานแทน ส่วนเด็กที่กำลังศึกษา กลับต้องเจอกับปัญหาภาษาไทยอ่อน และเกิดขึ้นกับเด็กในทุกระดับการศึกษา เนื่องจากครอบครัวของเด็กในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ นิยมใช้ภาษามลายูเป็นหลัก และใช้ภาษาไทยเป็นภาษารอง จึงทำให้เด็กๆใช้ภาษาไทยไม่ได้ ทำให้บางโรงเรียนต้องแก้ปัญหา โดยการเปิดการสอนเสริมในด้านภาษา

ดร.เกศทิพย์ ศุวนิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า การเรียนการสอนมีการปรับในรูปแบบ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่ผ่านมาหน่วยงานการศึกษาก็มีความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งประถมและมัธยมในการแก้ปัญหาการศึกษาใน3 จังหวัด ทำให้มีผลอย่างเห็นได้ชัดของเด็กๆ ไม่ว่าจะเป็นผลคะแนน หรือนวัตกรรมการต่างๆที่เกิดขึ้น และก็จะมีการวางแผนพัฒนา และปรับในเรื่องของกีฬา และดนตรีอีกด้วย

นอกจากนี้ สำหรับการแก้ปัญหาสำหรับเด็กไม่เรียนต่อ หรือไม่ศึกษาต่อนั้น เรามีนโยบายในการดำเนินการ โดยจะให้อาชีวะมามีส่วนร่วมช่วยที่จะสร้างอาชีพให้เด็กๆ ขณะเดียวกันโรงเรียนทุกโรงเรียนก็จะการเสริมให้มีทักษะทางด้านการอาชีพ และสิ่งสำคัญที่จะต้องเกิดขึ้นกับเด็ก คือ องค์ความรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต ทั้งหมดจะทำให้เด็กสามารถในการประกอบอาชีพได้ต่อไปในอนาคต

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ทีมข่าว@ชายแดนใต้