นราธิวาส​ ​- ซ้อมแผนระดับจังหวัด แบบแผนบนโต๊ะ (TTX) สถานการณ์สมมุติ โคโรนา 2019 Covid -19

0
26

วันนี้ 12 มี.ค.63  นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขโรคและภัยสุขภาพ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนราธิวาส โดยมีนาวาเอกวรพล สิทธิจิตต์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยคณะทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อาทิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแว้ง และผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากใบ หัวหน้าส่วนราชการ ส่วนราชการทุกภาคส่วน ตลอดจนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมประชุมฯ


นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กระทรวงสาธารณสุขประกาศยกระดับให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ขณะที่สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ป่วย 116,345 ราย เสียชีวิต 4,091 ราย ขณะที่สถานการณ์ โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในประเทศไทยยังมีการระบาดอยู่ซึ่งสถานการณ์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563 มีผู้ป่วยสะสม 53 ราย ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ มีอาการรุนแรง 1 ราย เสียชีวิต 1 ราย กลับบ้านแล้ว 33 ราย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำการตรวจคัดกรองโรคในพื้นที่เสี่ยงอย่างเข้มข้น ทั้งนี้ขอให้ส่วนราชการปฏิบัติการตามข้อสั่งการ 14 ข้อ ของนายกรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัดด้วย


โดยในที่ประชุมมีการซ้อมแผนสถานการณ์สมมุติ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Covid -19 เพื่อฝึกซ้อมแผนระดับจังหวัด กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 Covid -19 เป็นแบบซ้อมแผนบนโต๊ะ (TTX) ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฝ้าระวังอย่างรัดกุม หากมีการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 Covid -19 ในพื้นที่ จะได้ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างทันท่วงที

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้​ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น