ยะลา​ -​ รมช.ศธ.มอบนโยบายการศึกษาฯ ระบุ ต้องเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0
78

วันนี้​ 12มีค.​  ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปยังสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ.ยะลา เพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษาให้กับบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ของจังหวัดยะลา
ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดการศึกษาในพื้นที่ จชต.นั้น ต้องเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดให้ในสิ่งที่เรารับผิดชอบ และการรับฟังปัญหาที่ลงพื้นที่ ถามพี่น้องประชาชนต้องการให้เราจัดอะไรแบบไหน รวมทั้งการจัดเวทีให้สอดคล้องกับบริบทในแต่ละพื้นที่ ซึ่งมิติในด้านต่าง ๆ ของทางใต้ก็จะมีในเรื่องที่หลากหลายศาสนา

 

โดยเฉพาะมุสลิมกับพุทธ ศาสนาที่อยู่ร่วมกัน ในแนวนี้ก็ต้องมีการประสานสามัคคี ผสมผสานสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมอันดีงาม แล้วก็เครือข่ายสนับสนุนเครือข่าย เราก็จะดูในเรื่องการจัดกิจกรรมประสิทธิภาพประสิทธิผลสอดคล้องได้คือ เรื่องของการรับฟังและก็ต้องมาเติมเต็มในส่วนที่เป็นปัญหา อย่างเช่น ขาดอุปกรณ์ในเรื่องต่าง ๆ ที่จะต้องส่งเสริมให้มีความทันสมัยมากขึ้น ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ในภาพรวมของภาคใต้เลยด้วย ในส่วนจังหวัดต่าง ๆ และก็มีในเรื่องของเทคโนโลยีที่ขาดแคลนในส่วนของ จัดการเรียนการสอนก็จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น แล้วก็ในลักษณะที่การรับฟังการจัดกิจกรรมที่อยากให้เราจัดกิจกรรมอะไร กศน. ก็จะจัดให้ อันนี้เรามองในการไปลงพื้นที่สอบถามเพื่ออาชีพยิ่งเป็นสิ่งสำคัญ ที่เราต้องการจะทำให้คนที่มาเรียน กศน. นอกจากจะได้ความรู้ในมิติหนึ่ง ก็ต้องได้อาชีพที่สามารถที่จะไปยังอาชีพได้ด้วย เพื่อที่จะให้ คล้องกับการที่จะมีงานทำ ทางสังคมอย่างดีที่สุด

ข่าว​ มูกะตา​ หะไร​ ทีมข่าว@ชายแดนใต้​ จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น