ผอ.รมน.ภาค 4 คนใหม่ ทำพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เริ่มต้นปฏิบัติงานวันแรก เพื่อความเป็นสิริมงคล มุ่งเน้นสงบสุข ปราบยาเสพติด ความงดงามพหุวัฒนธรรม

0
426

วันนี้ 1 ตุลาคม พลโทศานติ ศกุนตนาค ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมคณะฝ่ายอำนวยการ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ เดินทางสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในค่ายสิรินธร เริ่มต้นที่ร่วมสักการะพระศรีศักยมุนีพุทธะโคดม, รอยพระพุทธบาท, องค์จตุคาม และ องค์รามเทพ, สักการะเจ้าพ่อเขาตูม, พระสยามเทวาธิราช, ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสักการะพระแม่ธรณีบีบมวยผม เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ภายหลังจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 4 ซึ่งได้มีพิธีรับ – ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชาตำแหน่ง ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ไปเมื่อวานนี้ (30 กันยายน 2565)

ทั้งนี้ พลโท ศานติ ศกุนตนาค ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 หลังจากได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ และเข้ามาปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ยังคงสานต่อนโยบาย ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นแก่พี่น้องประชาชน ทั้งด้านคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย ปราศจากยาเสพติด และสืบสานความงดงามที่หลากหลายภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ที่สำคัญยังคงยึดมั่นในยุทธศาสตร์คนดี กำลังพลที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องมีความตั้งใจ “อย่ารักในสิ่งที่เขาเกลียด และอย่าเกลียดในสิ่งที่เขารัก” เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

มูกะตา หะไร ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ ยะลา