ยะลา​- ชาวบ้านใน.อัยเยอร์เวง อ.เบตง เตรียมต้อนรับ พล.อ ชัยชาญฯ รมช. กลาโหมฯ เป็นประธานเปิดบ่อน้ำร้อนนากอ 12 มี.ค.นี้

0
143

วันนี้ 11 มีนาคม  ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้การต้อนรับพลเอกชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พร้อมเป็นประธานเปิด บ่อน้ำพุร้อนบ้านนากอ ซึ่งอยู่ในหมู่บ้านนากอ หมู่ 9 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นโครงการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ชุมชนท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนบ้านนากอ และ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ในฐานะเมืองต้นแบบแห่งการพัฒนา แบบพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนอย่างเป็นระบบและครบวงจร นอกจากนี้ด้าน พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ยังได้ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนอีกด้วย


โครงการฟื้นฟูและพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อน บ้านนากอ เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่จะเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเบตง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต และการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ อาทิ บ่อน้ำพุร้อนและธารน้ำตกเย็น ผืนป่าฮาลาบาลาป่าอเมซอนแห่งเมืองไทย สัมผัสชีวิตประชาชนพื้นเมืองในนามของ “โอรังอัสรี” เป็นต้น การดำเนินการข้างต้น ศอ.บต. สนับสนุนผ่านกลุ่มวิสาหกิจสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งเป็นไปตามความต้องการการพัฒนาโดยนำความโดดเด่นของพื้นที่มาเป็นจุดขายการท่องเที่ยววิถีชุมชนที่จะนำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคง
อย่างไรก็ตามบ่อน้ำร้อนนากอ เดิมเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน และมีสภาพทรุดโทรม และปัจจุบันได้รับความร่วมมือจาก ศอ.บต. และชาวบ้านในพื้นที่มาช่วยกันซ่อมแซมและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ จะสามารถทำให้ชาวบ้านในชุมชนและระแวกใกล้เคียงเกิดความเข้มแข็ง มีอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งมาจากการค้าขาย การเปิดโฮมสเตย์ และการนำเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยว เป็นต้น


ด้านนายซูไฮมี มีน กรรมการกลุ่มบ่อน้ำร้อนนากอ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้สัมภาษณ์ หากบ่อน้ำร้อนนากอ ได้เปิดใช้บริการอีกครั้งผมคิดว่า จะเป็นการสร้างรายได้ ในทุกมิติให้กับชุมชน และในฐานะกรรมกลุ่มบ่อน้ำร้อนนากอ ผมคิดว่าอนาคตจะนำไผ่จากโครงการส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสาน การปลูกไผ่เศรษฐกิจ พืชแห่งอนาคตจังหวัดชายแดนภาคใต้มาปลูกที่บริเวณแห่งนี้ รวมถึงสร้างโฮมสเตย์และฟอร์นิเจอร์ด้วยไม้ไผ่อีกด้วย


หลังจากนั้น พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล รวมถึงเลขาธิการ ศอ.บต. และคณะฯ จะเดินทางไปเยี่ยมชมสนามบินเบตง ตลอดจนรับฟังความก้าวหน้าของสนามบินที่ จะเปิดให้บริการในห้วงเดือนมิถุนายนนี้ ต่อไป
ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น