ปัตตานี เตรียมความพร้อม เชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าเฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่

0
460
ปัตตานี เตรียมความพร้อม เชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าเฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่

ปัตตานี เตรียมความพร้อม เชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าเฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ห้องประชุมพญาตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นายสมนึก พรหมเขียว  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนในจังหวัดปัตตานี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อกำหนดภารกิจหน้าที่ และแบ่งมอบพื้นที่รับผิดชอบ ถวายความปลอดภัย ตลอดเส้นทางเสด็จ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี กำหนดเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี ในวันที่ 9 ตุลาคม และประชาสัมพันธ์เชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าเฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า ด้วยจังหวัดปัตตานีได้รับแจ้งจากสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี กำหนดเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี ในวันที่ 9 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00 น. ทรงเป็นองค์ประธาน ในการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่านระดับภาคใต้และระดับประเทศ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี และ เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในการพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2562-2564 และ พระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2562-2564 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ทีมข่าว@ชายแดนใต้