ผู้ว่าฯนรา​ ระดมคณะทำงานศูนย์ EOC กรณีโรคติดเชื้อ​covid 19 วางมาตรการป้องกันและควบคุมโรค​ ด้านพาณิชย์​ฯ​ออกตรวจสอบราคาหน้ากากอนามัย

0
36

ที่ห้องประชุมหลวงปริวรรตวรวิจิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขโรคและภัยสุขภาพ (Emergency Operation Center : EOC) กรณีโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม


นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาสได้แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ EOC กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนราธิวาส และต้องมีการวางมาตรการการปฏิบัติงานของศูนย์ EOC ซึ่งได้ดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการประชุมในครั้งนี้จะได้แลกเปลี่ยนความรู้ มอบหมายภารกิจกลุ่มงาน ซึ่งมีหลายกลุ่มภารกิจ จึงต้องมีการวางมาตรการในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในภาวะวิกฤต รวมทั้งจะมีการจัดทำหนังสือขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการจัดงานที่มีการรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก ที่มีผลต่อการแพร่ระบาดของโรคได้ และเมื่อเข้าสู่ระยะที่ 3 ต้องมีการสั่งงดการจัดงาน


ด้านนายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาสมีการตรวจคัดกรอง จำนวน 3 ด่าน และ 1 ท่าอากาศยาน ซึ่งได้มีการหารือร่วมกันให้มีการตรวจคัดกรองเพิ่มเติมที่สถานีขนส่งจังหวัดนราธิวาส โดยจะมีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยค้นหาผู้ป่วยให้ได้เร็วที่สุด และมีมาตรการกักกัน 3 ประเภท ซึ่งหากพบผู้ป่วยเป็นจำนวนมากในคราวเดียวจะใช้โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติเป็นโรงพยาบาลสนาม ซึ่งจังหวัดนราธิวาสมีห้องผู้ป่วยแยกที่เตรียมไว้รองรับในสถานพยาบาลต่างๆ รวมทั้งมีแนวทางการดำเนินงานสื่อสารความเสี่ยง และมีแผนที่จะซักซ้อมเมื่อพบผู้ป่วย ผู้ต้องสงสัย นอกจากนี้ยังมีการรายงานสถานการณ์ COVID-19 จากศูนย์ EOC จังหวัดนราธิวาส ทุกวัน เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้อง

 

ส่วนทางด้านเ  จ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ออกตรวจสอบการจำหน่ายหน้ากากอนามัยตามร้านยาในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอระแงะ หลังประชาชนตื่นตัวในการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด 19 เพื่อไม่ให้เกิดการโก่งราคาและกักตุนสินค้า โดยในช่วงที่ผ่านมามีการลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องในทุกอําเภอ เพื่อป้องกันการกักตุนสินค้าและเอาเปรียบผู้บริโภค ผลการตรวจสอบ พบว่า ปริมาณหน้ากากอนามัยในช่วงนี้สินค้ามีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค สินค้าขาดตลาด เนื่องจากประชาชนตื่นตัวกับข่าวเชื้อไวรัสโคโรนาที่กำลังระบาดไปทั่วโลก โดยประเทศไทยมีผู้ป่วย 50 ราย เสียชีวิต 1 ราย สำหรับจังหวัดนราธิวาสยังไม่มีผู้ป่วยโรคโควิด 19 ประชาชนทั่วโลกตื่นตัวและมีความต้องการซื้อหน้ากากอนามัยเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ร้านค้า ตัวแทนจำหน่าย ไม่มีสินค้าในสต๊อก และต้องมีการจำกัดปริมาณการซื้อของผู้บริโภค โดยจำหน่ายหน้ากากอนามัยได้รายละไม่เกิน 10 ชิ้น ซึ่งราคาขึ้นอยู่กับชนิดคุณภาพและยี่ห้อสินค้า และหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ต้องจำหน่ายราคาชิ้นละ 2.50 บาท ซึ่งจากการสำรวจร้านขายยาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้ (09 มี.ค. 63) ไม่มีสินค้าจำหน่าย

9

ทั้งนี้ สถานการณ์ของจังหวัดนราธิวาสมีการจำหน่ายหน้ากากอนามัยที่กรมการค้าภายในส่งมาให้ โดยจัดส่ง สินค้าให้กับร้านยา ร้านธงฟ้า เพื่อจำหน่ายให้ประชาชนในพื้นที่คนละ 1 แพ็ค มี 4 ชิ้น ราคา 10 บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตาม พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่ 10 พ.ศ. 2563 เรื่องการกำหนดราคาจำหน่าย และแจ้งข้อมูลหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด ซึ่งหน้ากากอนามัยราคาจำหน่ายไม่เกินชิ้นละ 2.50 บาท ผู้กระทำความผิดระวางโทษจำคุก 5 ปี ปรับ 1 แสนบาท หากฝ่าฝืนกระทำผิดจะมีการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร​ บก.@ชายแดนใต้​  จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น