ปัตตานี-ผอ.วิจัยข้าว “ดัน”เกษตรกรผู้ทำนาใช้ประโยชน์ งานวิจัย ขยายพันธุ์ข้าว ตามโครงการชายแดนใต้

0
75
ปัตตานี-ผอ.วิจัยข้าว "ดัน"เกษตรกรผู้ทำนาใช้ประโยชน์ งานวิจัย ขยายพันธุ์ข้าว ตามโครงการชายแดนใต้

ปัตตานี-ผอ.วิจัยข้าว “ดัน”เกษตรกรผู้ทำนาใช้ประโยชน์ งานวิจัย ขยายพันธุ์ข้าว ตามโครงการชายแดนใต้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า     เมื่อวันที่ 5 มี.ค.63    ที่ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี นายกฤษณะ  ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มีภารกิจสำคัญในฐานะตัวแทนกรมการค้าข้าวในพื้นที่      3 จังหวัด 4 อำเภอชายแดนภาคใต้ ผ่าน กลุ่มวิชาการโดยรับรองพันธ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองเพื่อให้เป็นข้าวประจำจังหวัด ทุกจังหวัด ที่รับรองไปแล้ว เช่น พันธุ์ ซีบูกันตัง 5 หอมกระดัง 59 ปีนี้จะรับรอง  พันธุ์ข้าวมะจานู ให้เป็นข้าวประจำจังหวัดของปัตตานี ปีต่อไปเป็น พันธุ์ข้าวหอมมือลอ ข้าวประจำจังหวัดยะลา พันธุ์ข้าวลูกปลาและพันธุ์ข้าวช่อขิง ของ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา เมื่อเราได้รับรองพันธุ์ข้าวให้เป็นข้าวประจำจังหวัดเรียบร้อยแล้ว ก็นำไปสู่การผลิตเมล็ดพันธุ์ ซึ่งที่นี่ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มีเป้าหมายการผลิต เพียง 30 ตัน แต่พันธุ์ข้าวที่ได้เป็นหัวเชื้อที่จะนำไปส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรพี่น้องผู้ทำนาได้ใช้ประโยชน์ขยายพันธ์ต่อผ่านโครงการสำคัญต่างๆ เช่น โครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ และโครงการชายแดนใต้

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เปิดเผยอีกว่า ซึ่งโครงการชายแดนใต้นั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากที่จะกำหนดเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจน ในวันนี้มีนาอยู่แสนหกหมื่นไร่ใน 3 จังหวัด 4 อำเภอ เราจะฟื้นฟูนาร้างอีกสักห้าหมื่นไร่ รวมเป็นสองแสนหนึ่ง ให้ได้ 80 % ให้เป็นนาเพื่อบริโภค เป็นการส่งเสริม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง อีกสัก 3 หมื่นไร่ 15% ส่งเสริมสนับสนุนให้ปลูกข้าวซีบูกันตังทั้งหมด เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกร เพราะข้าซีบูกันตังสามารถปลูกได้ทั้งนาปีและนาปรัง อีกส่วนหนึ่ง 5% สักหมื่นไร่ เป็นข้าวอัตลักษณ์ท้องถิ่น มีข้าวช่อขิง ข้าวมือลอ ข้าวอินทรีย์ ซึ่งทั้งหมดนี้ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ได้กำหนดทิศทางเป้าหมายในการปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ไว้อย่างชัดเจนว่า 3-7 ปี เราจะเดินไปในทิศทางไหน เพื่อพี่น้องผู้ทำนาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

*******************

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น