ยะลา-ชี้แจงไวรัส Covid19 หลังมีข่าวผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ ย้ำไม่มีรายงานผู้ป่วย

0
68
ยะลา-ชี้แจงไวรัส Covid19 หลังมีข่าวผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศแต่ยังคงมาปฏิบัติงานตามปกติ

ยะลา-ชี้แจงไวรัส Covid19 หลังมีข่าวผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ ย้ำไม่มีรายงานผู้ป่วย 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้(28กพ.63) นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และนายสุชาติ อนันตะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา ร่วมชี้แจงกรณีมีมีพนักงานธนาคารแห่งหนึ่งในจังหวัดยะลา เดินทางกลับจากต่างประเทศที่มีความเสี่ยงในการระบาดของโรค COVID-19 และได้กลับมาปฏิบัติงานตามปกติ จนกระทั่งได้ปรากฏเป็นข่าวทาง Socail Media ซึ่งส่งผลต่อความกังวลของประชาชนชาวจังหวัดยะลา

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ระบุว่า กรณีดังกล่าว ทางจังหวัดยะลาได้ออกประกาศเรื่อง ชี้แจงกรณีมีข่าวผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศแต่ยังคงมาปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งมีเนื้อหาใจความว่า ตามที่ปรากฏข่าว Socail Media กรณีมีพนักงานธนาคารแห่งหนึ่งในจังหวัดยะลา เดินทางกลับจากต่างประเทศที่มีความเสี่ยงในการระบาดของโรค COVID-19 และได้กลับมาปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งส่งผลต่อความกังวลของประชาชนทั่วไป ว่าอาจเป็นบุคคลที่อาจแพร่เชื้อดังกล่าวได้

จังหวัดยะลา โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ผู้จัดการธนาคาร เข้าร่วมหารือ เพื่อชี้แจง ข้อเท็จจริง พบว่า พนักงานธนาคารดังกล่าวทั้ง 2 รายได้เดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ โดยไม่ได้เดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค COVID-19 เดินทางกลับถึงประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 และรายงานตัวต่อสำนักงานใหญ่ ต่อมาในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 พนักงานดังกล่าวได้มาปฏิบัติงาน โดยมีการป้องกันตนเอง ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ เป็นประจำโดยพนักงานทั้ง 2 ท่าน ไม่มีอาการป่วย สุขภาพแข็งแรงดี

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ทางสำนักงานใหญ่ของธนาคารได้มีการแจ้งประกาศ แนวปฏิบัติในการป้องกันการติดโรคปอดอักเสบ จากการติดเชื้อ COVID-19 พนักงาน 2 ท่านจึงได้หยุดงาน ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นมา โดยทั้งสองได้แยกตัวจากผู้อื่น ป้องกันตัวเอง โดยการใส่หน้ากากอนามัย ไม่ออกจากที่พัก ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ได้จัดเจ้าหน้าที่ลงเยี่ยมและตรวจสุขภาพของบุคคลดังกล่าว ไม่ปรากฏว่ามีสิ่งใดส่อว่าบุคคลดังกล่าวได้รับเชื้อ COVID-19 แต่อย่างใดและบุคคลดังกล่าวได้ปฏิบัติตามข้อแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นอย่างดี อีกทั้งธนาคารได้จัดกิจกรรมทำความสะอาด สำนักงานอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีเจลและจุดล้างมือแก่ผู้รับบริการ

ทั้งนี้ จังหวัดยะลา ขอเน้นย้ำว่าพื้นที่จังหวัดยะลา ไม่มีรายงานผู้ป่วย COVID-19 และไม่มีผู้สัมผัส กับผู้ป่วย COVID-19 แต่อย่างใด อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 และขจัดความกังวลของผู้คน ขอให้ท่านได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
1.หากท่านหรือบุคคลในครอบครัวเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน
2.หน่วยงาน สถานประกอบการควรสำรวจบุคลากรในหน่วยงานว่ามีผู้เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง
หรือไม่ หากมีให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านและร่วมกันรณรงค์ทำความสะอาดสถานที่
3.กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำ และสบู่ หรือแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ
4. สวมหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่สะอาดเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันจำนวนมาก ผู้ที่มีอาการไอ จาม ควรใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
5. สำหรับหน้ากากอนามัยประเภท N95 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรักษาใกล้ชิดกับผู้ป่วย มิได้มีความจำเป็นที่บุคคลทั่วไปจะต้องนำมาใช้
6. ถ้ามีอาการ ไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ควรพบแพทย์และไม่ปกปิดประวัติการเดินทาง

มุกตา ยะลา./ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น