รพ.สิโรรสยะลา จับมือ โคลีเซี่ยมยะลา จัดกิจกรรม Siroros Mom’s Club ให้ความรู้การดูแลครรภ์แก่คุณแม่อย่างมีคุณภาพ

0
371

วันนี้ 7สค.โรงพยาบาลสิโรรส ร่วมกับ ห้างโคลีเซี่ยมยะลา ได้มีการจัดกิจกรรม Siroros Mom’s Club ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ความรู้การดูแลครรภ์ให้กับคุณแม่อย่างมีคุณภาพ เริ่มตั้งแต่ตั้งครรภ์จนกระทั่งคลอดและการดูแลลูกน้อยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีพ่อคุณแม่และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก ณ บริเวณชั้น 3 ห้างโคลีเซี่ยมยะลา อ.เมือง จ.ยะลา

ทั้งนี้ ภายในงานมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ การดูแลเด็กหลังคลอด การให้วัคซีนในเด็กตามเกณฑ์ที่กำหนด และยังมีบูธนิทรรศการให้ความรู้ด้านต่างๆแก่คุณแม่ เช่น การอาบน้ำเด็ก การล้างจมูกเด็ก และภาวะที่คุณแม่หลังคลอดมักพบ คือ ปัญหารน้ำนมเต้าไม่ไหล และส่งเสริมให้มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ นอกจากนี้ยังมีของที่ระลึกมอบให้ภายในงานอีกด้วย

นางอุษนีย์ นราพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลสิโรรสยะลา กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าว มุ่งเน้นให้หญิงตั้งครรภ์ได้ดูแลสุขภาพในระหว่างที่ตั้งครรภ์ ตั้งแต่ก่อนคลอดและหลังคลอด ตลอดจนเด็กที่คลอดออกมาจะได้ดูแลสุขภาพและได้มีการฉีดวัคซีนเพื่อเสริมสุขภาพ

รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลสิโรรสยะลา กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานครั้งนี้จะเม้นคุณแม่เป็นหลักในระหว่างการตั้งครรภ์และหลังคลอด อีกทั้งยังส่งเสริมให้คุณแม่ที่จะไปคลอดให้ไปคลอดกับโรงบาลที่มีครื่องมืออุปกรณ์และห้องพักสะดวกสบายครบถ้วน และส่งเสริมเด็กที่คลอดออกมาให้ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ที่กำหนด รวมไปถึงยังส่งเสริมให้คุณแม่ตั้งครรภ์เข้าถึงโรงพยาบาลมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการไปฝากครรภ์ตั้งแต่ 2 สัปดาห์ขึ้นไป เพื่อทางโรงพยาบาลจะได้ดูแลทั้งคุณแม่และลูกในครรภ์เป็นอย่างดี และไม่ให้มีภาวะแทรกซ้อน.

มูกะตา หะไร ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ ยะลา