เริ่มแล้ว การทดสอบแข่งขันท่องจำ อัล-กุรอ่าน ระดับชาติ

0
320

วันที่ 5 สค. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การทดสอบการแข่งขันท่องจำ อัลกุรอ่าน ระดับชาติ ได้เริ่มขึ้นแล้ว โดยในวันนี้ถือเป็นการแข่งขันในรอบแรกมีผู้เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน288 คน จากทั้งหมด 4 ระดับ โดยผ่านระบบออนไลน์  ซึ่งแข่งขันในวันแรกถือว่าผู้แข่งขันได้มีการเตรียมตัวเป็นอย่างดี ทุกคนมีความตั้งใจในการท่องอัลกุรอ่านอย่างตั้งใจ ซึ่งก็ทำให้คณะกรรมการหลายท่านที่มาร่วมให้คะแนนนั้นถือว่าค่อนข้างหนักใจเพราะผู้แข่งขันต่างเก่งกันทุกคน แต่อย่างไรก็ตาม การให้คะแนนนั้น ก็ยังคงยึดความถูกต้องเป็นสำคัญ 

สำหรับการทดสอบรอบคัดเลือกทางออนไลน์นั้นจะแข่งขันกันระหว่างวันที่ 5 – 8 สิงหาคม 2565 และรอบชิงชนะเลิศ ที่จัดขึ้นที่ โรงแรงอัลมิรอซ รามคำแหงกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2565

การจัดการทดสอบครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นในประเทศไทย ภายใต้การอุปถัมภ์ของสำนักงานที่ปรึกษากิจการศาสนาอิสลาม สถานเอกอัครราชทูตซาอุดิอาระเบีย ประจำประเทศไทย ร่วมกับสำนักจุฬาราชมนตรี และสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านศาสนา วัฒนธรรม และสังคมของสองประเทศ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสังคมให้เกิดแรงบันดาลใจ กระตุ้นความสนใจทั้งนักอ่านและนักท่องจำพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ได้มีการท่องจำอัลกุรอานมากยิ่งขึ้น และการสร้างภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตตามครรลองแห่งอิสลาม โดยแบ่งเป็น 4 ประเภทการทดสอบดังนี้

ประเภทที่หนึ่ง 30 ยุซ พร้อมมุฟรอดาต

รางวันที่ 1.  450,000   บาท

รางวันที่ 2.  350,000 บาท

รางวัลที่ 3.  250,000 บาท

ประเภทที่สอง 15 ยุซ ติดต่อกัน 

รางวันที่ 1.  350,000   บาท

รางวันที่ 2.  250,000 บาท

รางวัลที่ 3.  175,000 บาท

ประเภทที่สาม 10 ยุซ ติดต่อกัน 

รางวันที่ 1.  250,000   บาท

รางวันที่ 2.  175,000 บาท

รางวัลที่ 3.  85,000 บาท

ประเภทที่สี่ 5 ยุซ ติดต่อกัน 

รางวันที่ 1.  175,000   บาท

รางวันที่ 2.  85,000 บาท

รางวัลที่ 3.  40,000 บาท