รองผู้ว่าฯยะลา เผย จ.ยะลา ได้มีเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่นในทุกระดับแล้ว

0
85

นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เปิดเผยถึงการเตรียมการสำหรับการเลือกตั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดยะลาว่า ขณะนี้ได้มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานหลักในการทำหน้าที่ คือ กกต.จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ได้มีการหารือกัน โดยเฉพาะประเด็นที่สำคัญ เกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะจะใช้เขตเลือกตั้งที่แตกต่างกัน เนื่องจากเรื่องดังกล่าวได้ห่างหายจากการเลือกตั้งท้องถิ่นมาหลายปี ทั้งจุดเลือกตั้งประชากร มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้น สัดส่วนของเขตก็จะเปลี่ยนไปด้วย ในส่วนของการประชุมเตรียมการนี้ก็จะพูดคุยในเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ขณะที่วันนี้(26กพ.63) ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา ได้นำเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ ร่วมอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างสรรค์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและเกิดความร่วมมือในการเลือกตั้งท้องถิ่นให้มีความสุจริตและเที่ยงธรรม โดยในช่วงเช้าจะเป็นการเสวนา เรื่อง “การเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นเรื่องของใคร”เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และเรื่องวิธีการและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น ในช่วงบ่ายจะเป็นประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่นของจังหวัดยะลา เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของสื่อมวลชนและประชาชน นับเป็นการผนึกกำลังจากทุกภาคส่วนเพื่อให้การเลือกตั้งท้องถิ่นจังหวัดยะลา ปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียง ให้ได้มาซึ่งนักการเมืองที่มีคุณภาพ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ดีได้ในอนาคต

ข่าว​มูกะตา​ หะไร​ ทีมข่าว@ชายแดนใต้​ จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น