สานใจรถบรรทุก 128 คันพร้อมกัน ยกขบวนถมดิน บ้านอุ่นไอรัก ทำความดีเฉลิมพระเกียรติ ร.10

0
936


  28 กรกฎาคม 2565   10.10 น.คณะทำงานประสานงาน 7 องค์กร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 70 พรรษา
  ณ  ปอเนาะอุ่นไอรัก ต.บาโลย อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี กลุ่มไบตุ้ลมาลจังหวัดชายแดนใต้ รวมตัวกันด้วยรถบรรทุกสิบล้อและหกล้อ จำนวนรวม 128 คัน แห่ขบวนเข้าสู่ศูนย์บำบัดยาเสพติดบ้านอุ่นไอรัก  เพื่อรับดินไปถมในบริเวณพื้นที่ศูนย์บำบัดยาเสพติดบ้านอุ่นไอรัก เพื่อที่จะสร้างสนามฟุตบอลและสนามกีฬานันทนาการ แก่ประชาชน
พร้อมกันนี้ ผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติดที่มีอยู่ 700 คน และเมื่อถึงเวลา 10.10 น.ได้ทำการละหมาด ขอพรร่วมกันกับคณะฯ ไบตุ้ลมาน เพื่อเป็นการแสดงถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ไม่น้อยกว่า 800 คน


  กลุ่มสมาคมองค์กรและภาคประชาสังคมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่รวมตัวกันจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการร่วมมือกันจำนวน 7 องค์กร ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มไบตุ้ลมานจังหวัดชายแดนใต้, สมาคมปอเนาะศึกษา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้, กลุ่มมัจลิสมุวาซอละห์ บัยตุลอุลามะห์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้, คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนดารุลฟุรกอน จังหวัดนราธิวาส.,องค์กรเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดชายแดนใต้, กลุ่มเอฟเอ็กซ์ทรีสกู๊ตเตอร์ยะลาคลับ บิ๊กไบค์อิสระ และ กลุ่มศูนย์บำบัดยาเสพติดบ้านอุ่นไอรักจังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างพร้อมเพรียงกันทั้ง 3 จังหวัด จ.ปัตตานี จ.นราธิวาส และจ.ยะลา
  ของจังหวัดปัตตานีจัดกิจกรรม 2 จุด   คือ   จุดแรกกลุ่มไบตุ้ลมาน รวมตัวด้วย รถบรรทุกสิบล้อและหกล้อ จำนวน 128 คัน ทำการถมดินและละหมาดที่บ้านอุ่นไอรัก ขยายในบริเวณพื้นที่ศูนย์บำบัดยาเสพติดบ้านอุ่นไอรัก เพื่อที่จะสร้างสนามฟุตบอล  และทำการละหมาด ดุอาร์ ร่วมกัน จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 900 คน ใช้เวลา 10.10 น.

จุดที่ 2  สมาคมปอเนาะศึกษา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และกลุ่มมัจลิสมวาซอละห์บัยตุลอุลามะห์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกันละหมาด ขอดอาร์ กิจกรรมสานเสวนาเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของในหลวง รัชกาลที่ 10 และกิจกรรมบรรยายศาสนา “เสริมสร้างประชาชนจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ” ในเวลา10.10 น.เช่นเดียวกัน ณ อาคารในมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่า 200 คน
นายอับดุลเลาะห์ ลาเต๊ะ ที่ปรึกษากลุ่มไบตุลมาล นราธิวาส ให้สัมภาษณ์ว่า ในฐานะตัวแทนของกลุ่มไบตุ้ลมาน และสหายรถบรรทุกปัตตานีและยะลา รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมกิจกรรมในครั้ง โดยทางทีมของตนได้เอาดินมาถมให้กับทางบ้านอุ่นไอรักที่เป็นที่บำบัดผู้ที่ติดยาเสพติด และยิ่งรู้สึกเป็นเกียรติที่เป็นในโอกาสเฉลิมฉลองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้ด้วย ในนามตัวแทนต้องขอขอบคุณชาวบ้านที่สนับสนุนมาตลอด
โดยในวันนี้รถบรรทุกที่นำมามีประมาน 128 คันและดินที่นำมาถมหลักๆก็จะเป็นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นบารอกัตและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งดินที่นำมาเพื่อจะสร้างเป็นสนามฟุตบอลให้กับผู้ที่บำบัดยาเสพติด ใช้ในช่วงเวลาว่าง และสันทนาการ โดยทางกลุ่มรู้สึกดีใจที่มีกิจกรรมแบบนี้ และก็ทำมาหลายพื้นที่ และครั้งนี้ทางทีมรู้สึกประทับใจมากเพราะเป็นในช่วงของวันฉลองครบรอบของในหลวงด้วย

พันธศักดิ์ คุ้มครองพันธ์ ตัวแทนองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดชายแดนใต้ เปิดเผยว่า กิจกรรมครั้งนี้เพื่อแสดงพลังอันยิ่งใหญ่เทิดทูลต่อสถาบัน โดยให้เด็กนักเรียนปอเนาะที่อยู่ใน3 จังหวัดชานแดนภาคใต้ ได้ร่วมกันละหมาด ถวายพระพรให้กับในหลวง ซึ่งคาดหวังว่าจะเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่ดี ในสิ่งที่มอบให้ความรักและความเข้าใจ ประกอบกับเราคาดว่าให้เยาวชนแสดงพลังความจงรักภักดี ซึ้งก็อยู่ในตัวของเยาวชนอยู่แล้ว เพื่อแสดงออกมาด้วยความบริสุทธิ์ใจ และจิตอาสา โดยกิจกรรมนี้ไม่ได้มีหน่วยงานใด เราทำด้วยใจ และจิตอาสาจริงๆจากเด็กๆสำหรับหลักคำสอนของพรองค์ท่าน เราก็ได้นำมาใช้ โดยเฉพาะการทำความดีด้วยหัวใจ เป็นคำสั้นๆของพระองค์ ซึ่งทุกคนก็เข้าใจกันดีอยู่แล้ว เพราะการทำความดี ไม่ใช้ทำด้วยความฉาบฉวย แต่เกิดจากภายใน เกิดจากจิตใจของเราทั้งสิ้น

ทีมข่าว@ชายแดนใต้