สุราษฎร์ธานี-จัดงานแสดงสินค้า “OTOP SME ก้าวไปด้วยกัน มหัศจรรย์ ศรีวิชัย ” กัญชายังเป็นที่ต้องการของลูกค้า

0
363

สุราษฎร์ธานี-จัดงานแสดงสินค้า “OTOP SME ก้าวไปด้วยกัน มหัศจรรย์ ศรีวิชัย ” ส่งเสริมช่องทางการขายสินค้า SMEs และ OTOP ของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ต้นกล้ากัญชาหางกระรอก เป็นที่ต้องการของลูกค้า คาดมีเงินหมุนเวียน 5-6 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 27 กค. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงาน “OTOP SME ก้าวไปด้วยกัน มหัศจรรย์ ศรีวิชัย ” โดยมี นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่าย เข้าร่วม โดยจัดขึ้นที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริมช่องทางการขายสินค้า SMEs และ OTOP ของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการในกลุ่มภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และเครือข่ายที่ร่วมออกบูธกว่า 200 บูธ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว “ไทยเที่ยวไทย” กระตุ้นเศรษฐกิจ ตลอดจนส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงาน อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อีกด้วย

นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุนในทุกมิติ ทั้งด้านเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ แล้ว ยังเป็นการเชื่องโยงกิจกรรมการ Matching ระหว่างผู้ผลิต/ผู้ประกอบการที่มาร่วมจำหน่าย และผู้ที่เข้าร่วมเยี่ยมชมในงานนี้ ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างโอกาส และสร้างช่องทางในโอกาสข้างหน้า อันเป็นการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มั่นคง เข้มแข็ง และยั่งยืน ซึ่งจากการจัดที่ผ่านมาทำให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะสร้างแบรนของตนเองได้และยังได้รับรางวัล จาก 3 ดาวเป็น 4 ดาว บางรายได้ถึง 5 ดาว เพราะเขาได้มีตลาดและช่องทางการจำหน่ายสินค้าโดยเฉพาะการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ซึ่งเป็นที่นอยมอยู่ในปัจจุบันนี้
สำหรับงาน OTOP SME ได้กำหนดจัดขึ้นจำนวน 3 ครั้ง ๆนี้เป็นครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2565 ซึ่ง 2 ครั้งที่ผ่านมาการจำหน่ายสินค้าโอท๊อปสามารถส้รางรายได้ให้กับผู้ประกอบการประมาณ 10 ล้านบาท และครั้งนี้คาดว่าจะจำหน่ายได้ประมาร 5-6 ล้านบาท ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภายในงานมีกิจกรรมการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหาร ประเภทเครื่องดื่ม ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ประเภทสมุนไพร ประเภทชวนชิม แหล่งรวมสินค้า OTOP สุราษฎร์ธานี และ OTOP Trader เป็นต้น
อย่างไรก็ตามภายหลังจากที่มีการปลดล็อคกัญชาทำให้เกษตรกรที่เพาะกล้าสามารถที่จะนำมาจำหน่ายในงานได้ โดยเฉพาะต้นกล้ากัญชาหางกระรอกเป็นที่ต้องการของลูกค้าเป้ฯจำนวนมาก โดยจำหน่ายในราคา 4 ต้น /200 บาท นอกจากนี้ยังมีขนมสมัยโบราณที่หากินได้ยากมาจำหน่ายในงานนี้ด้วย