นราธิวาส​ -​ เริ่มแล้ว​ เทศบาลเมืองจัดแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ (community gold cup) ปี 63

0
39

22 กุมภาพันธ์ 2563 กีฬาชุมชนสัมพันธ์ (community gold cup) ประจำปี 2563 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2563 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส มีนักกีฬาฟุตบอล ทั้งหมด 32 ชุมชน เข้าร่วมแข่งขัน​ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2563 นี้

การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้​เพื่อมุ่งหวังให้องค์กรสตรีมีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในชุมชนได้แสดงความสามารถด้านกีฬาฟุตบอล เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีภายในชุมชนมีการทำงานเป็นทีมมีปรองดองความกล้าแสดงออกเกิดการเรียนรู้ในความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดี

สำหรับปีนี้มีทีมฟุตบอลจากชุมชนเทศบาลเข้าร่วมแข่งขัน 32 ทีม มีรางวัลการแข่งขัน ราวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลเกียติยศและเหรียญรางวัล พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ได้รับถ้วยรางวัลเกียติยศและเหรียญรางวัล พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 รางวัลได้รับถ้วยรางวัลเกียติยศและเหรียญรางวัล พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท รางวัลผู้ทำประตูสูงสุด รางวัลทีมฟุตบอลยอดเยี่ยม และรางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ อีกด้วย

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร​บก.@ชานแดนใต้​  จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น